Ing.

Jiří Másilko

Ph.D.

FCH – assistant professor

+420 54114 9366, +420 54114 9572, +420 54114 9573
masilko@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Másilko, Ph.D.

Creative activities

  • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.: SrA cement; Stroncium aluminátový cement. Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
    Detail

  • NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.: AdMix ampule; AdMix ampule izotermického kalorimetru TAMAir. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
    Detail

  • NOVOTNÝ, R.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.: Poloprovozní pěnogenerátor; Poloprovozní pěnogenerátor pro přípravu litých tepelně izoačních žárobetonů. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.