Bc.

Jana Viktorinová

FME, EI DTEE – Technical administration officer

+420 54114 3280
viktorinova@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Bc. Jana Viktorinová

Projects

  • 2011

    Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
    Detail