Ing.

Jan Mašek

Ph.D.

FCE – assistant professor

+420 54114 8209
masek.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jan Mašek, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Rozvoj teorie a pokročilých algoritmů pro analýzu neurčitostí v inženýrských úlohách (UNCEPRO), zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Sdružená Úloha Mechaniky a Proudění v Betonu Řešená Pomocí Meso-Úrovňového Diskrétního Modelu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Únava konstrukčního betonu řízená kumulativním smykovým přetvořením, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Výzkum topologických vlastností diskrétních procesů a jejich využití pro optimalizaci statistického vzorkování, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Nízkovýkonové zařízení pro zabezpečený příjem dat z měření fyzikálních veličin v rámci platformy Průmysl 4.0, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Rozvoj teorie a metodiky pro optimalizovaný návrh experimentu pomocí systému interagujících částic, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Optimalizace návrhu experimentu pomocí diskrétního dynamického systému interagujících částic, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Agregační brána pro zabezpečený přenos dat z okamžitých měření fyzikálních veličin, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail