doc. Ing. arch.

Ivo Boháč

Ph.D.

FA, UPP – Head

+420 54114 6683
Bohac@fa.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.

Artistic outcomes

 • BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.: Století sakrální architektury. gal:Diecézní muzeum, Česká republika, Brno, 15.06.2018 - 30.09.2018.
  Detail

 • BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E.; HRUBÝ, J.; TUČKOVÁ, M.; DOLÁKOVÁ, P.: Arnoldova vila, možnosti a limity památkové péče. gal:Moravské zemské muzeum, Česká republika, Brno, 02.02.2018 - 01.04.2018.
  Detail

 • BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; LEHAROVÁ, A.; TUČKOVÁ, M.; DOLÁKOVÁ, P.; ZEMÁNKOVÁ, H.: Staronové městské lázně. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2018 - 29.01.2018.
  Detail

 • HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I.: Architektonická interpretace archeologických nálezů. gal:Jihomoravské muzeum Znojmo, Česká republika, Znojmo, 01.06.2012 - 30.06.2014.
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.