doc. Ing.

Ilona Lázničková

Ph.D.

FEEC, UEEN – associate professor

+420 54114 6225
laznicka@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D.

Creative activities

  • I. Lázničková: TransC; Program pro výpočet konduktivity, difusních koeficientů, tepelné vodivosti a viskozity plazmatu obloukového výboje. na počítači UEEN FEKT VUT v Brně, na lokálním disku. (funkční vzorek)
    Detail

  • I. Lázničková: TranD; Databáze údajů pro výpočet transportních vlastností plazmatu obloukového výboje. na počítači PC UEEN FEKT VUTBR v Brně, na lokálním disku. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.