Ing.

Daniel Drdlík

Ph.D.

CEITEC, Hi-tech ceramics – Researcher

+420 54114 9715
daniel.drdlik@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Daniel Drdlík, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteře, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Optimalizace mikrostruktury keramických materiálů a kompozitů pro zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  LTT18013, Vývoj funkčních keramických a sklokeramických materiálů ve spolupráci s Centrem excelence FunGlass, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2013

  Biokeramické porézní materiály na bázi ZTA s bioaktivními vrstvami, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Studium přípravy a vlastností obrobitelných keramických materiálů pro lékařské aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Studium elektroforetické depozice vrstevnatých nanokeramických materiálů a jejich fyzikálně-mechanických vlastností, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Syntéza, konsolidace a vlastnosti nanočásticových a nanostrukturních keramických materiálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Studium vrstevnatých keramických a kovových materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail