Ing.

Dana Rubínová

Ph.D.

FME, IMID DID – assistant professor

+420 54114 2892
rubinova@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Dana Rubínová, Ph.D.

Projects

  • 2007

    Inovace předmětů oboru Průmyslový design ve strojírenství - Ergonomie a Ateliér, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
    Detail