Usnesení ze zasedání VR VUT

Odpovědnost: Zita Salajková