Organizační struktura

Odbor veřejných zakázek

Kompetence

  • koordinace, standardizace a sjednocování praxe zadávání veřejných zakázek na VUT,
  • metodická podpora součástem VUT při zadávání veřejných zakázek,
  • organizace a administrace zadávání veřejných zakázek Rektorátu a na žádost též veřejných zakázek součástí VUT, včetně vedení jejich průběžné evidence,
  • koordinace, organizace a administrace centralizovaných zakázek,
  • zastupování VUT ve správních řízeních a sporech ve věci veřejných zakázek,
  • evidence správních řízení a sporů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek,
  • správa elektronických nástrojů veřejného zadávání.

  • Informace k veřejným zakázkám
    

Kontaktní údaje

Odbor veřejných zakázek
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel