Organizační struktura

Odbor studijních záležitostí

Kompetence

Studijní oblast

 • akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakult a vysokoškolských ústavů,
 • metodická podpora přijímacího řízení v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na fakultách a vysokoškolských ústavech,
 • metodická podpora uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na fakultách a vysokoškolských ústavech,
 • metodické vedení studijních oddělení fakult a vysokoškolských ústavů,
 • agenda uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace na úrovni bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
 • odvolací řízení v oblasti přijímacího řízení, v oblasti ukončení nebo přerušení studia,
 • metodická podpora rozhodování o právech a povinnostech studentů,
 • příprava vnitřních norem ve věci studia, poplatků za studium, stipendií a akreditací,
 • administrace stanovení výše poplatků spojených se studiem,
 • metodické vedení hodnocení kvality výuky,
 • agenda Komise pro oblast vzdělávání Rady pro vnitřní hodnocení VUT,
 • agenda Disciplinární komise VUT,
 • agenda poplatků spojených se studiem,
 • agenda ubytovacích a sociálních stipendií,
 • agenda mimořádných stipendií rektora,
 • agenda cen udělovaných studentům,
 • administrace a organizace doktorských promocí,
 • metodické vedení tvorby těch modulů informačního systému VUT, které souvisí se studiem,
 • doklady o studiu a o absolvování studia, druhopisy těchto dokladů,
 • záležitosti uchazečů o studium, studentů a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem, řešení problémů studentů spojených se studiem,
 • poradenství ve věci studia a záležitostí studentů.

Oblast spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávání

 • spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávací činnosti v rámci rozvojového projektu Rozvoj spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávání

ZODPOVĚDNOST ZA JEDNOTLIVÉ AGENDY

vedoucí

Mgr. et Mgr. Hana Odstrčilová

 • metodická podpora přijímacího řízení v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na fakulty a vysokoškolské ústavy,
 • metodická podpora uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na fakultách a vysokoškolských ústavech,
 • metodické vedení studijních oddělení fakult a vysokoškolských ústavů,
 • metodická podpora agendy stipendií na fakultách a součástech VUT,
 • metodická podpora rozhodování o právech a povinnostech studentů,
 • příprava vnitřních norem ve věci studia, poplatků za studium a stipendií,
 • metodické vedení tvorby těch modulů informačního systému VUT, které souvisí se studiem,
 • záležitosti uchazečů o studium, studentů a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem, řešení problémů studentů spojených se studiem,
 • poradenství ve věci studia a záležitostí studentů,
 • agenda Disciplinární komise VUT.

PhDr. Věra Kosinová:

 • agenda spojená s poplatky za studium,
 • administrace stanovení výše poplatků spojených se studiem,
 • doklady o studiu, komunikace s orgány veřejné správy ve věci studia.

Ivona Tolarová:

 • druhopisy diplomů,
 • odvolací řízení proti nepřijetí ke studiu,
 • administrace ubytovacích stipendií,
 • administrace sociálních stipendií,
 • administrace mimořádných stipendií rektora,
 • přezkumná řízení v oblasti přijímacího řízení,
 • podávání návrhů na Cenu Nadace Preciosa,
 • administrace a organizace doktorských promocí.

Ing. Michaela Fojtová:

 • agenda uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace na úrovni bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
 • odvolací řízení v oblasti ukončení a přerušení studia,
 • podávání návrhů na Cenu Josefa Hlávky, Cenu MŠMT a Cenu rektora.

Ing. Pavel Šmíra

 • akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakult a vysokoškolských ústavů,
 • agenda institucionálních akreditací,
 • agenda Komise pro oblast vzdělávání Rady pro vnitřní hodnocení VUT,
 • příprava vnitřních norem ve věci akreditací,
 • metodické vedení hodnocení kvality výuky.

Ing. Lenka Kellerová

 • akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakult a vysokoškolských ústavů,
 • agenda institucionálních akreditací,
 • agenda Komise pro oblast vzdělávání Rady pro vnitřní hodnocení VUT,
 • příprava vnitřních norem ve věci akreditací,
 • metodické vedení hodnocení kvality výuky.

Ing. Peregrina Štípová:

 • spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávací činnosti v rámci rozvojového projektu Rozvoj spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávání.

Kontaktní údaje

Odbor studijních záležitostí
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel