Organizační struktura

Odbor rozpočtování a financování

Kompetence

 • příprava rozpočtu VUT a rozpočtu Rektorátu,
 • analytika ekonomických informací,
 • agenda dotací a příspěvků (včetně programového financování),
 • zúčtování příspěvků a dotací se státním rozpočtem ČR,
 • metodika financování a ekonomiky projektů v součinnosti s odbory zajišťujícími projektovou podporu
 • metodické nastavení procesu finanční kontroly,
 • rozbory hospodaření VUT a Rektorátu,
 • příprava výroční zprávy o hospodaření VUT,
 • metodická podpora v oblasti tzv. metodiky full-cost a kalkulace nákladů,
 • metodika oddělování hospodářských a nehospodářských činností,
 • správa a rozvoj ekonomických metod a aplikací (včetně správy číselníku zakázek).

Kontaktní údaje

Odbor rozpočtování a financování
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel