Organizační struktura

Investiční odbor

KOMPETENCE

 • plánování investičního rozvoje infrastruktury,
 • poskytování centrálních služeb v oblasti rozvoje a údržby infrastruktury,
 • řízení investičních akcí programového financování,
 • řízení investičních akcí ostatních dotačních programů, přičemž řízení, plánování a realizace investičních akcí, velkých oprav a nákupů zahrnuje zejména:
  • sběr a vyhodnocení požadavků,
  • přípravu podkladů pro výběr dodavatelů,
  • řízení, koordinaci a kontrolu projekční přípravy,
  • řízení, koordinaci a kontrolu realizace,
  • plánování a správu rozpočtu,
  • řízení ekonomiky,
  • řízení administrativy a dokumentace,
  • řízení, koordinaci, předání a převzetí dokončené akce,
  • vyvedení akce do majetku, u neinvestičních akcí tvorbu příjemek,
 • technická pomoc součástem VUT,
 • evidence a uveřejňování smluv spadajících do gesce odboru,
 • správa archivu technické dokumentace investičních i neinvestičních akcí zajišťovaných odborem,
 • příprava a zajištění inventur nedokončeného majetku,
 • koordinace a zajištění vydávání stanovisek VUT k investičním záměrům jiných investorů.

Kontaktní údaje

Investiční odbor
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková