• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Vyhledávání výsledků výzkumu a vývoje

Omezit vyhledání výsledků jen na:
>> Detailní vyhledávání publikací
>> Detailní vyhledávání patentů
>> Detailní vyhledávání produktůZobrazeny položky 1 - 15 z 72317 nalezených položek.
a kol., Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce
Publikace, Rok: 2014
Annanouchm F. E.; Zouhair, H.; VALLEJOS VARGAS, S; Umek, P.; Guttmann, P.; Bittencourt, C.; Llobet, E., Nanojehli WO3 nanášené pomocí CVD s aerosolem dekorované nanočásticemi oxidu mědi pro selektivní a na vlhkost odolné detekci H2S
Publikace, Rok: 2015
DVOŘÁK, J.; KONEČNÝ, J.; JANKOVÁ, M., Možnosti identifikace útoků v kyberprostoru krizového řízení
Publikace, Rok: 2015
DVOŘÁK, J.; KONEČNÝ, J.; JANKOVÁ, M., Možnosti útoků v kyberprostoru bezpilotních prostředků
Publikace, Rok: 2015
KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Technologie provzdušněného betonu jako účinný nástroj pro zvýšení limitů obsahu cihelného prachu ve směsných pojivech na bázi Portlandského cementu
Publikace, Rok: 2015
: Roche, I.; Chainet, E.; Chatenet, M.; vondrak, j., Nanočástice oxidu manganu jako elektrokatalyzátorů pro reakci redukce kyslíku (ORR) v alkalickém prostředí
Publikace, Rok: 2006
VALLEJOS VARGAS, S; Gracia, I.; Bravo, J.; Figueras, E.; Hubaliek, J.; Cane, C., Detekce těkavých organických látek pomocí čidla flexibilní plynů na základě nanostruktury oxidu wolframu funkcionalizovaných s Au a Pt nanočásticemi
Publikace, Rok: 2015
VALLEJOS VARGAS, S; Gracia, I.; Figueras, E.; Cane, C., Nanometrické heterostruktury na bázi nanojehel z Fe2O3@WO3-x a jejich přímé integrace na flexibilní platformy pro detekci toluenu
Publikace, Rok: 2015
VALLEJOS VARGAS, S; Gracia, I.; Figueras, Sanchez, J.; Mas, R.; Cane, C., Flexibilní plynové senzory s přímým nanášením nanojehel oxidu wolframového pomocí AACVD
Publikace, Rok: 2015
A. Fajkoš, J. Mohelníková, Brno University of Technology, Czech Republic, Waterproofing for flat roofs
Publikace, Rok: 2004
A. Hrdlička, L. Prokeš, A. Staňková, K. Novotný, A. Vitešníková, V. Kanický, V. Otruba, J. Kaiser, J. Novotný, R. Malina, K. Páleníková, Vývoje setavy pro dálkovou laserovou spektrometrii
Publikace, Rok: 2010
A. Hrdlička, L. Zaorálková, T. Čtvrtníčková, V. Kanický, K. Novotný, V. Otruba, P. Krásenský, J. Kaiser, R. Malina, K. Páleníková, Korelace mezi optickým a akustickým signálem v případě 1064 nm a 532 nm laserové spektrometire keramických dlaždiček
Publikace, Rok: 2007
a kol., Filharmonie Brno
Publikace, Rok: 2002
a kol., Měření hydraulicky-pneumatických čerpadel (Mamutky)
Publikace, Rok: 2003
a kol., Vědecká konference doktorandů
Publikace, Rok: 2002
Strana 1/482212344822