Detail publikace

Vliv materiálu roznášecí vrstvy podlahy na pokles dotykové teploty

HLAVSA, P. VLACH, F.

Originální název

Vliv materiálu roznášecí vrstvy podlahy na pokles dotykové teploty

Český název

Vliv materiálu roznášecí vrstvy podlahy na pokles dotykové teploty

Anglický název

Influence of floor bearing layer material on contact temperature decline

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Podlahy jsou tvořeny konstrukčními vrstvami rozdílných materiálů s rozdílnými funkcemi a vlastnostmi. Toto souvrství vytváří funkční celek. Podle materiálu roznášecí vrstvy jsou rozlišovány podlahové systémy suché a tradiční. V suchých podlahách je roznášecí vrstva tvořena deskovým prefabrikovaným prvkem – např. sádrovláknité, cementotřískové nebo OSB desky. Podlahy musejí být navrhovány v souladu s legislativními a technickými požadavky. Tepelně technické požadavky představují jednu ze základních oblastí. Významným parametrem pro zajištění tepelné pohody je zaručení požadované hodnoty poklesu dotykové teploty. Článek srovnává vliv tří materiálů roznášecí vrstvy suchých podlah a dvou materiálů nášlapné vrstvy na hodnotu poklesu dotykové teploty.

Český abstrakt

Podlahy jsou tvořeny konstrukčními vrstvami rozdílných materiálů s rozdílnými funkcemi a vlastnostmi. Toto souvrství vytváří funkční celek. Podle materiálu roznášecí vrstvy jsou rozlišovány podlahové systémy suché a tradiční. V suchých podlahách je roznášecí vrstva tvořena deskovým prefabrikovaným prvkem – např. sádrovláknité, cementotřískové nebo OSB desky. Podlahy musejí být navrhovány v souladu s legislativními a technickými požadavky. Tepelně technické požadavky představují jednu ze základních oblastí. Významným parametrem pro zajištění tepelné pohody je zaručení požadované hodnoty poklesu dotykové teploty. Článek srovnává vliv tří materiálů roznášecí vrstvy suchých podlah a dvou materiálů nášlapné vrstvy na hodnotu poklesu dotykové teploty.

Anglický abstrakt

Floors are made by construction layers of different materials with unequal functions and characteristics. This formation creates functional unit. According to the material of bearing layer dry and traditional floor systems are distinguished. In dry floors the bearing layer is made by board prefabricated element, e. g. gypsum fiber board, cement bonded particle board or oriented strand board. Floors must be designed in accordance with legislative and technical requirements. Thermal and technical requirements are of basic significance. Guarantee of required contact temperature decline value presents a significant parameter for ensuring the thermal comfort. This article compares an influence of three materials of dry floors bearing layer and two materials of wearing layer on the value of contact temperature decline.

Klíčová slova

podlahová konstrukce; pokles dotykové teploty; tepelná pohoda; roznášecí vrstva; legislativní požadavky; sádrovláknitá deska; cementotřísková deska; OSB deska

Rok RIV

2013

Vydáno

28.01.2013

Nakladatel

Topinfo s.r.o.

Strany od

1

Strany do

9

Strany počet

9

BibTex


@article{BUT97489,
 author="Petr {Hlavsa} and František {Vlach}",
 title="Vliv materiálu roznášecí vrstvy podlahy na pokles dotykové teploty",
 annote="Podlahy jsou tvořeny konstrukčními vrstvami rozdílných materiálů s rozdílnými funkcemi a vlastnostmi. Toto souvrství vytváří funkční celek. Podle materiálu roznášecí vrstvy jsou rozlišovány podlahové systémy suché a tradiční. V suchých podlahách je roznášecí vrstva tvořena deskovým prefabrikovaným prvkem – např. sádrovláknité, cementotřískové nebo OSB desky.
Podlahy musejí být navrhovány v souladu s legislativními a technickými požadavky. Tepelně technické požadavky představují jednu ze základních oblastí. Významným parametrem pro zajištění tepelné pohody je zaručení požadované hodnoty poklesu dotykové teploty.
Článek srovnává vliv tří materiálů roznášecí vrstvy suchých podlah a dvou materiálů nášlapné vrstvy na hodnotu poklesu dotykové teploty.",
 address="Topinfo s.r.o.",
 chapter="97489",
 institution="Topinfo s.r.o.",
 number="5",
 volume="15",
 year="2013",
 month="january",
 pages="1--9",
 publisher="Topinfo s.r.o.",
 type="journal article"
}