Detail publikace

Vliv kalu z praní křemenného písku na slínavost za sucha lisovaného keramického střepu

SOKOLÁŘ, R.

Originální název

Vliv kalu z praní křemenného písku na slínavost za sucha lisovaného keramického střepu

Český název

Vliv kalu z praní křemenného písku na slínavost za sucha lisovaného keramického střepu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kal z praní křemenného písku (Ledce u Brna) byl posuzován jako plastická keramická surovina v porovnání se standardně komerčně kaolinitickými nabízenými jíly. Kal se vyznačuje dobrou plastičností a slínavostí, po výpalu tvoří výrazně červený střep. V rámci případové studie byl kal použit jako alternativní plastická surovina v keramickém střepu, který byl vytvořen suchým lisováním. Byly porovnávány vlastnosti výsušku a vypáleného střepu na bázi kalu a kaolinitického jílu s obdobnou plastičností posuzovanou na základě sorpce metylénové modře. Obě porovnávané suroviny (kal a jíl) se od sebe výrazně liší především mineralogickým složením a barvou výpalu. Kaolinitický jíl je standardně používán jako středně plastický světle se pálící jíl do obkladaček. Výsušek vyrobený z kalu vykazuje vyšší pevnost v ohybu, nežli srovnávaný vzorek vyrobený z jílu. Po výpalu na teploty 1090, 1120, 1150 a 1180 st.C se projevuje výrazně lepší slínavost kalu a střepy obsahující kal vykazují vyšší hutnost s vyšší pevností v ohybu a podle nepřímých metod i vyšší pravděpodobnost mrazuvzdornosti.

Český abstrakt

Kal z praní křemenného písku (Ledce u Brna) byl posuzován jako plastická keramická surovina v porovnání se standardně komerčně kaolinitickými nabízenými jíly. Kal se vyznačuje dobrou plastičností a slínavostí, po výpalu tvoří výrazně červený střep. V rámci případové studie byl kal použit jako alternativní plastická surovina v keramickém střepu, který byl vytvořen suchým lisováním. Byly porovnávány vlastnosti výsušku a vypáleného střepu na bázi kalu a kaolinitického jílu s obdobnou plastičností posuzovanou na základě sorpce metylénové modře. Obě porovnávané suroviny (kal a jíl) se od sebe výrazně liší především mineralogickým složením a barvou výpalu. Kaolinitický jíl je standardně používán jako středně plastický světle se pálící jíl do obkladaček. Výsušek vyrobený z kalu vykazuje vyšší pevnost v ohybu, nežli srovnávaný vzorek vyrobený z jílu. Po výpalu na teploty 1090, 1120, 1150 a 1180 st.C se projevuje výrazně lepší slínavost kalu a střepy obsahující kal vykazují vyšší hutnost s vyšší pevností v ohybu a podle nepřímých metod i vyšší pravděpodobnost mrazuvzdornosti.

Klíčová slova

keramický střep, kal, slinování, pevnost, mrazuvzdornost

Rok RIV

2012

Vydáno

22.06.2012

Nakladatel

Česká sklářská společnost

Místo

Teplice

ISSN

0037-637X

Periodikum

Sklář a keramik

Ročník

62

Číslo

5-6

Stát

CZ

Strany od

117

Strany do

122

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@article{BUT96058,
 author="Radomír {Sokolář}",
 title="Vliv kalu z praní křemenného písku na slínavost za sucha lisovaného keramického střepu",
 annote="Kal z praní křemenného písku (Ledce u Brna) byl posuzován jako plastická keramická surovina v porovnání se standardně komerčně kaolinitickými nabízenými jíly. Kal se vyznačuje dobrou plastičností a slínavostí, po výpalu tvoří výrazně červený střep. V rámci případové studie byl kal použit jako alternativní plastická surovina v keramickém střepu, který byl vytvořen suchým lisováním. Byly porovnávány vlastnosti výsušku a vypáleného střepu na bázi kalu a kaolinitického jílu s obdobnou plastičností posuzovanou na základě sorpce metylénové modře. Obě porovnávané suroviny (kal a jíl) se od sebe výrazně liší především mineralogickým složením a barvou výpalu. Kaolinitický jíl je standardně používán jako středně plastický světle se pálící jíl do obkladaček. Výsušek vyrobený z kalu vykazuje vyšší pevnost v ohybu, nežli srovnávaný vzorek vyrobený z jílu. Po výpalu na teploty 1090, 1120, 1150 a 1180 st.C se projevuje výrazně lepší slínavost kalu a střepy obsahující kal vykazují vyšší hutnost s vyšší pevností v ohybu a podle nepřímých metod i vyšší pravděpodobnost mrazuvzdornosti.",
 address="Česká sklářská společnost",
 chapter="96058",
 institution="Česká sklářská společnost",
 number="5-6",
 volume="62",
 year="2012",
 month="june",
 pages="117--122",
 publisher="Česká sklářská společnost",
 type="journal article - other"
}