Detail publikace

Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 1: za sucha lisovaný střep

SOKOLÁŘ, R.

Originální název

Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 1: za sucha lisovaný střep

Český název

Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 1: za sucha lisovaný střep

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Sedm druhů lomových odprašků a kalů bylo použito ve směsi se shodným obsahem jílu v keramickém střepu připraveném suchým lisováním z granulátu o vlhkosti 7 %. Byla stanovována slínavost připravených zkušebních vzorků z uvedených směsí za účelem posoudit vliv jednotlivých použitých druhů lomových odprašků a kalů především na nasákavost a pevnost v ohybu keramického střepu v závislosti na teplotě výpalu. Bylo zjištěno, že nejvýraznější tavicí schopnosti pro keramický střep vykazují kaly, které vznikají během procesu praní kameniva moravské droby.

Český abstrakt

Sedm druhů lomových odprašků a kalů bylo použito ve směsi se shodným obsahem jílu v keramickém střepu připraveném suchým lisováním z granulátu o vlhkosti 7 %. Byla stanovována slínavost připravených zkušebních vzorků z uvedených směsí za účelem posoudit vliv jednotlivých použitých druhů lomových odprašků a kalů především na nasákavost a pevnost v ohybu keramického střepu v závislosti na teplotě výpalu. Bylo zjištěno, že nejvýraznější tavicí schopnosti pro keramický střep vykazují kaly, které vznikají během procesu praní kameniva moravské droby.

Klíčová slova

slínavost, za sucha lisovaný keramický střep, pevnost v ohybu, odprašky, kaly

Rok RIV

2012

Vydáno

05.03.2012

Nakladatel

SiliS

Místo

Praha

ISSN

1210-2520

Periodikum

Keramický zpravodaj

Ročník

28

Číslo

2

Stát

CZ

Strany od

5

Strany do

9

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@article{BUT96055,
 author="Radomír {Sokolář}",
 title="Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 1: za sucha lisovaný střep",
 annote="Sedm druhů lomových odprašků a kalů bylo použito ve směsi se shodným obsahem jílu v keramickém střepu připraveném suchým lisováním z granulátu o vlhkosti 7 %. Byla stanovována slínavost připravených zkušebních vzorků z uvedených směsí za účelem posoudit vliv jednotlivých použitých druhů lomových odprašků a kalů především na nasákavost a pevnost v ohybu keramického střepu v závislosti na teplotě výpalu. Bylo zjištěno, že nejvýraznější tavicí schopnosti pro keramický střep vykazují kaly, které vznikají během procesu praní kameniva moravské droby.",
 address="SiliS",
 chapter="96055",
 institution="SiliS",
 number="2",
 volume="28",
 year="2012",
 month="march",
 pages="5--9",
 publisher="SiliS",
 type="journal article - other"
}