Detail publikace

Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR

VLACH, F.

Originální název

Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR

Český název

Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR

Anglický název

Conseguences of using limits boundary conditions in the soil in the ČR

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty u kritických detailů staveb je běžnou inženýrskou úlohou využívající řešení teplotních polí. U konstrukcí přilehlých k zemině se však setkáváme s nejistou okrajovou podmínkou v zemině. Tento příspěvek přináší analýzu závislosti povrchové teploty vybraných detailů na zvolené okrajové podmínce v zemině, v rozsahu mezních hodnot použitelných v rámci České republiky.

Český abstrakt

Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty u kritických detailů staveb je běžnou inženýrskou úlohou využívající řešení teplotních polí. U konstrukcí přilehlých k zemině se však setkáváme s nejistou okrajovou podmínkou v zemině. Tento příspěvek přináší analýzu závislosti povrchové teploty vybraných detailů na zvolené okrajové podmínce v zemině, v rozsahu mezních hodnot použitelných v rámci České republiky.

Anglický abstrakt

Calculation of surface temperature is common problem in engineering practice, which uses temperature fields. However, calculation of the constructions in contact to soil required to use doubtful boundary condition. This paper presents an analysis of the temperature dependence of surface selected details on the boundary condition in the soil in the limits which are applicable in the Czech Republic.

Klíčová slova

Povrchová teplota, okrajová podmínka, sokl, základ, zemina, podloží

Rok RIV

2012

Vydáno

08.11.2012

Nakladatel

VŠB - TUO Fakulta stavební

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-2879-4

Kniha

Structura 2012

Edice

Structura

Číslo edice

1

Strany od

40

Strany do

44

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT95190,
 author="František {Vlach}",
 title="Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR",
 annote="Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty u kritických detailů staveb je běžnou inženýrskou úlohou využívající řešení teplotních polí. U konstrukcí přilehlých k zemině se však setkáváme s nejistou okrajovou podmínkou v zemině. Tento příspěvek přináší analýzu závislosti povrchové teploty vybraných detailů na zvolené okrajové podmínce v zemině, v rozsahu mezních hodnot použitelných v rámci České republiky.",
 address="VŠB - TUO Fakulta stavební",
 booktitle="Structura 2012",
 chapter="95190",
 edition="Structura",
 howpublished="print",
 institution="VŠB - TUO Fakulta stavební",
 year="2012",
 month="november",
 pages="40--44",
 publisher="VŠB - TUO Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}