Publication detail

Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR

Original Title

Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR

Czech Title

Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR

Language

cs

Original Abstract

Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty u kritických detailů staveb je běžnou inženýrskou úlohou využívající řešení teplotních polí. U konstrukcí přilehlých k zemině se však setkáváme s nejistou okrajovou podmínkou v zemině. Tento příspěvek přináší analýzu závislosti povrchové teploty vybraných detailů na zvolené okrajové podmínce v zemině, v rozsahu mezních hodnot použitelných v rámci České republiky.

Czech abstract

Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty u kritických detailů staveb je běžnou inženýrskou úlohou využívající řešení teplotních polí. U konstrukcí přilehlých k zemině se však setkáváme s nejistou okrajovou podmínkou v zemině. Tento příspěvek přináší analýzu závislosti povrchové teploty vybraných detailů na zvolené okrajové podmínce v zemině, v rozsahu mezních hodnot použitelných v rámci České republiky.

BibTex


@inproceedings{BUT95190,
 author="František {Vlach}",
 title="Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR",
 annote="Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty u kritických detailů staveb je běžnou inženýrskou úlohou využívající řešení teplotních polí. U konstrukcí přilehlých k zemině se však setkáváme s nejistou okrajovou podmínkou v zemině. Tento příspěvek přináší analýzu závislosti povrchové teploty vybraných detailů na zvolené okrajové podmínce v zemině, v rozsahu mezních hodnot použitelných v rámci České republiky.",
 address="VŠB - TUO Fakulta stavební",
 booktitle="Structura 2012",
 chapter="95190",
 edition="Structura",
 howpublished="print",
 institution="VŠB - TUO Fakulta stavební",
 year="2012",
 month="november",
 pages="40--44",
 publisher="VŠB - TUO Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}