Publication detail

Conseguences of using limits boundary conditions in the soil in the ČR

VLACH, F.

Original Title

Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR

Czech Title

Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR

English Title

Conseguences of using limits boundary conditions in the soil in the ČR

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty u kritických detailů staveb je běžnou inženýrskou úlohou využívající řešení teplotních polí. U konstrukcí přilehlých k zemině se však setkáváme s nejistou okrajovou podmínkou v zemině. Tento příspěvek přináší analýzu závislosti povrchové teploty vybraných detailů na zvolené okrajové podmínce v zemině, v rozsahu mezních hodnot použitelných v rámci České republiky.

Czech abstract

Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty u kritických detailů staveb je běžnou inženýrskou úlohou využívající řešení teplotních polí. U konstrukcí přilehlých k zemině se však setkáváme s nejistou okrajovou podmínkou v zemině. Tento příspěvek přináší analýzu závislosti povrchové teploty vybraných detailů na zvolené okrajové podmínce v zemině, v rozsahu mezních hodnot použitelných v rámci České republiky.

English abstract

Calculation of surface temperature is common problem in engineering practice, which uses temperature fields. However, calculation of the constructions in contact to soil required to use doubtful boundary condition. This paper presents an analysis of the temperature dependence of surface selected details on the boundary condition in the soil in the limits which are applicable in the Czech Republic.

Keywords

Surface temperature, boundary condition, plinth, foundation, soil, subsoil

RIV year

2012

Released

08.11.2012

Publisher

VŠB - TUO Fakulta stavební

Location

Ostrava

ISBN

978-80-248-2879-4

Book

Structura 2012

Edition

Structura

Edition number

1

Pages from

40

Pages to

44

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT95190,
 author="František {Vlach}",
 title="Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR",
 annote="Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty u kritických detailů staveb je běžnou inženýrskou úlohou využívající řešení teplotních polí. U konstrukcí přilehlých k zemině se však setkáváme s nejistou okrajovou podmínkou v zemině. Tento příspěvek přináší analýzu závislosti povrchové teploty vybraných detailů na zvolené okrajové podmínce v zemině, v rozsahu mezních hodnot použitelných v rámci České republiky.",
 address="VŠB - TUO Fakulta stavební",
 booktitle="Structura 2012",
 chapter="95190",
 edition="Structura",
 howpublished="print",
 institution="VŠB - TUO Fakulta stavební",
 year="2012",
 month="november",
 pages="40--44",
 publisher="VŠB - TUO Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}