Detail publikace

Extradosed most předs nádraží v Bohumíně

ZAPLETALOVÁ, L. PUDA, V. STRÁSKÝ, J. ŠOUKALOVÁ, G.

Originální název

Extradosed most předs nádraží v Bohumíně

Český název

Extradosed most předs nádraží v Bohumíně

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Most převádí přeložku silnice I/67 přes trať ČD Přerov - Žilina, ulici Jana Palacha s chodníkem a cyklostezkou, obslužnou komunikaci a koryto bohumínské stružky. Most je situován v místě původního zdemolovaného mostu. Silnice I/67 představuje důležitou komunikaci reginálního významu se silnou dopravní zátěží ve směru na Kavinou. Komunikace kategorie MS9/50 s jednostranným chodníkem a cyklostezkou je v pravostranném půdorysném oblouku s poloměrem 256 m. Výškově je niveleta vedena ve vrcholovém zakružovacím oblouku poloměru 1200 m. Příčný sklon vozovky na mostě je jednostranný 2,5 %.

Český abstrakt

Most převádí přeložku silnice I/67 přes trať ČD Přerov - Žilina, ulici Jana Palacha s chodníkem a cyklostezkou, obslužnou komunikaci a koryto bohumínské stružky. Most je situován v místě původního zdemolovaného mostu. Silnice I/67 představuje důležitou komunikaci reginálního významu se silnou dopravní zátěží ve směru na Kavinou. Komunikace kategorie MS9/50 s jednostranným chodníkem a cyklostezkou je v pravostranném půdorysném oblouku s poloměrem 256 m. Výškově je niveleta vedena ve vrcholovém zakružovacím oblouku poloměru 1200 m. Příčný sklon vozovky na mostě je jednostranný 2,5 %.

Klíčová slova

extradosed most; architektonické a konstrukční řešení; postup výstavby; statická a dynamická analýza

Rok RIV

2012

Vydáno

21.05.2012

Nakladatel

Konstrukce Media, s.r.o.

Místo

Ostrava

Strany od

20

Strany do

22

Strany počet

3

BibTex


@article{BUT94445,
 author="Lenka {Zapletalová} and Vladimír {Puda} and Jiří {Stráský} and Gabriela {Šoukalová}",
 title="Extradosed most předs nádraží v Bohumíně",
 annote="Most převádí přeložku silnice I/67 přes trať ČD Přerov - Žilina, ulici Jana Palacha s chodníkem a cyklostezkou, obslužnou komunikaci a koryto bohumínské stružky. Most je situován v místě původního zdemolovaného mostu. Silnice I/67 představuje důležitou komunikaci reginálního významu se silnou dopravní zátěží ve směru na Kavinou. Komunikace kategorie MS9/50 s jednostranným chodníkem a cyklostezkou je v pravostranném půdorysném oblouku s poloměrem 256 m. Výškově je niveleta vedena ve vrcholovém zakružovacím oblouku poloměru 1200 m. Příčný sklon vozovky na mostě je jednostranný 2,5 %.",
 address="Konstrukce Media, s.r.o.",
 chapter="94445",
 institution="Konstrukce Media, s.r.o.",
 number="2/2012",
 volume="7",
 year="2012",
 month="may",
 pages="20--22",
 publisher="Konstrukce Media, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}