Detail publikace

Chování MR kapaliny během trvanlivostní zkoušky

ROUPEC, J. MAZŮREK, I. STRECKER, Z. KLAPKA, M.

Originální název

The Behavior of the MR Fluid During Durability Test

Český název

Chování MR kapaliny během trvanlivostní zkoušky

Anglický název

The Behavior of the MR Fluid During Durability Test

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article describes results of durability test of a magnetorheological fluid (MRF), which was carried out in rheometer of own design. The rheometer design enables to measure the rheological properties of MR fluid and to expose it to a long-term loading simultaneously, without any manipulation of the measured sample. During the durability test a change of the two most important parameters of Bingham model describing the behavior of MR fluids can be followed – dynamic viscosity and yield stress. In this paper the yield stress and viscosity were evaluated depending on temperature in OFF-state. The results show a significant change of yield strength during durability test depending on temperature of loading. Dependence of yield stress on temperature was proved. The viscosity decreased by 36% from its initial value after the dissipation of 9-20kJ.cm-3 from total 1.2 MJ.cm-3 and then has remained the same until the end of durability test. Viscosity was evaluated depending on temperature.

Český abstrakt

Článek popisuje výsledky trvanlivostní zkoušky magnetoreologické kapaliny, která byla provedena na reometr vlastní konstrukce. Konstrukce reometru umožňuje měřit reologické vlastnosti MR kapaliny a zároveň ji vystavovat dlouhodobému zatížení bez nutnosti manipulovat s měřeným vzorkem. Během trvanlivostní zkoušky byly sledována změna dvou nejdůležitějších parametrů Binghamského modelu, jenž popisují chování MR kapalin - dynamická viskozita a mez toku. V tomto článku je vyhodnocena mez toku a viskozita v neaktivovaném stavu v závislosti na teplotě. Výsledky ukazují výraznou změnu počátečního napětí během trvanlivostního testu závisející na teplotě zatěžování. Byla prokázána závislost meze toku na teplotě. Viskozita poklesla o 36% její počáteční hodnoty po disipaci 9-20kJ.cm-3 z celkových 1,2MJ.cm-3 a poté již zůstala stejná až do konce trvanlivostní zkoušky. Viskozita byla vyhodnocena v závislosti na teplotě.

Anglický abstrakt

The article describes results of durability test of a magnetorheological fluid (MRF), which was carried out in rheometer of own design. The rheometer design enables to measure the rheological properties of MR fluid and to expose it to a long-term loading simultaneously, without any manipulation of the measured sample. During the durability test a change of the two most important parameters of Bingham model describing the behavior of MR fluids can be followed – dynamic viscosity and yield stress. In this paper the yield stress and viscosity were evaluated depending on temperature in OFF-state. The results show a significant change of yield strength during durability test depending on temperature of loading. Dependence of yield stress on temperature was proved. The viscosity decreased by 36% from its initial value after the dissipation of 9-20kJ.cm-3 from total 1.2 MJ.cm-3 and then has remained the same until the end of durability test. Viscosity was evaluated depending on temperature.

Klíčová slova

MR kapalina, MR tlumič, magnetoreologický, Binghamský model, viskozita, mez toku, trvanlivostní zkouška, vysoký smykový spád

Rok RIV

2012

Vydáno

27.08.2012

Nakladatel

IOP Publishing

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

URL

BibTex


@article{BUT93430,
 author="Jakub {Roupec} and Ivan {Mazůrek} and Zbyněk {Strecker} and Milan {Klapka}",
 title="The Behavior of the MR Fluid During Durability Test",
 annote="The article describes results of durability test of a magnetorheological fluid (MRF), which was carried out in rheometer of own design. The rheometer design enables to measure the rheological properties of MR fluid and to expose it to a long-term loading simultaneously, without any manipulation of the measured sample. During the durability test a change of the two most important parameters of Bingham model describing the behavior of MR fluids can be followed – dynamic viscosity and yield stress. In this paper the yield stress and viscosity were evaluated depending on temperature in OFF-state. The results show a significant change of yield strength during durability test depending on temperature of loading. Dependence of yield stress on temperature was proved. The viscosity decreased by 36% from its initial value after the dissipation of 9-20kJ.cm-3 from total 1.2 MJ.cm-3 and then has remained the same until the end of durability test. Viscosity was evaluated depending on temperature.",
 address="IOP Publishing",
 chapter="93430",
 doi="10.1088/1742-6596/412/1/012024",
 institution="IOP Publishing",
 number="1",
 volume="412",
 year="2012",
 month="august",
 pages="1--8",
 publisher="IOP Publishing",
 type="journal article"
}