Detail publikace

Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrovky

PODHRÁZSKÁ, J. KAMENÍČKOVÁ, I. DUMBROVSKÝ, M.

Originální název

Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrovky

Český název

Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrovky

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předmětem článku je posouzení aplikace podpůrné látky PRP SOL do hlinité půdy s klasickým zpracováním (orba) na její hydrofyzikální vlastnosti. V letech 2008 a 2009 proběhly v lokalitě Hlavnice na severní Moravě experimenty, které měly za cíl posoudit rozdíly ve vybraných hydrofyzikálních vlastnostech půdy ošetřované přípravkem PRP SOL při pěstování erozně rizikových plodin, konkrétně máku (Papaver somniferum L.) a cukrovky (Beta vulgaris var. altissima). Šetření sestávala z měření vsakovací schopnosti půdy výtopovou infiltrací a z laboratorních rozborů hydrofyzikálních vlastností půdy ze vzorků odebíraných při každém měření. Z fyzikálních vlastností byly sledovány: textura půdy, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, rozdělení pórů, provzdušenost ornice a momentální obsah vody. Opakovaná klasická orba a aplikace přípravku PRP SOL neprokázala zlepšené fyzikální vlastnosti půdy (objemová hmotnost, pórovitost, zhutnění ornice, snížení obsahu vody v půdě) potřebné pro vytváření příznivých podmínek pro růst a vývoj pěstované plodiny. Z rychlosti infiltrace byla stanovena hydraulická vodivost půdního prostředí, která se použila ke klasifikaci půdní propustnosti. Plocha s PRP SOL podle Kutílka (7) patří do III skupiny, po celou dobu sledování vykazuje propustnost mírnou. V roce 2009 se snižuje přibližně ojednu polovinu. Plocha bez PRP SOL patří do IV skupiny, vykazuje propustnost střední a během dvouletého období se její hodnoty výrazně nemění.

Český abstrakt

Předmětem článku je posouzení aplikace podpůrné látky PRP SOL do hlinité půdy s klasickým zpracováním (orba) na její hydrofyzikální vlastnosti. V letech 2008 a 2009 proběhly v lokalitě Hlavnice na severní Moravě experimenty, které měly za cíl posoudit rozdíly ve vybraných hydrofyzikálních vlastnostech půdy ošetřované přípravkem PRP SOL při pěstování erozně rizikových plodin, konkrétně máku (Papaver somniferum L.) a cukrovky (Beta vulgaris var. altissima). Šetření sestávala z měření vsakovací schopnosti půdy výtopovou infiltrací a z laboratorních rozborů hydrofyzikálních vlastností půdy ze vzorků odebíraných při každém měření. Z fyzikálních vlastností byly sledovány: textura půdy, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, rozdělení pórů, provzdušenost ornice a momentální obsah vody. Opakovaná klasická orba a aplikace přípravku PRP SOL neprokázala zlepšené fyzikální vlastnosti půdy (objemová hmotnost, pórovitost, zhutnění ornice, snížení obsahu vody v půdě) potřebné pro vytváření příznivých podmínek pro růst a vývoj pěstované plodiny. Z rychlosti infiltrace byla stanovena hydraulická vodivost půdního prostředí, která se použila ke klasifikaci půdní propustnosti. Plocha s PRP SOL podle Kutílka (7) patří do III skupiny, po celou dobu sledování vykazuje propustnost mírnou. V roce 2009 se snižuje přibližně ojednu polovinu. Plocha bez PRP SOL patří do IV skupiny, vykazuje propustnost střední a během dvouletého období se její hodnoty výrazně nemění.

Klíčová slova

podpůrná látka PRP SOL, klasické zpracování, hydrofyzikální vlastnosti půdy, infiltrace, nasycená hydraulická vodivost

Rok RIV

2012

Vydáno

01.04.2012

Nakladatel

LCaŘ

Místo

Praha

ISSN

1210-3306

Periodikum

LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE

Číslo

4

Stát

CZ

Strany od

128

Strany do

133

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@article{BUT93196,
 author="Jana {Podhrázská} and Ivana {Kameníčková} and Miroslav {Dumbrovský}",
 title="Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrovky",
 annote="Předmětem článku je posouzení aplikace podpůrné látky PRP SOL do hlinité půdy s klasickým zpracováním (orba) na její hydrofyzikální vlastnosti. V letech 2008 a 2009 proběhly v lokalitě Hlavnice na severní Moravě experimenty, které měly za cíl posoudit rozdíly ve vybraných hydrofyzikálních vlastnostech půdy ošetřované přípravkem PRP SOL při pěstování erozně rizikových plodin, konkrétně máku (Papaver somniferum L.) a cukrovky (Beta vulgaris var. altissima). Šetření sestávala z měření vsakovací schopnosti půdy výtopovou infiltrací a z laboratorních rozborů hydrofyzikálních vlastností půdy ze vzorků odebíraných při každém měření. Z fyzikálních vlastností byly sledovány: textura půdy, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, rozdělení pórů, provzdušenost ornice a momentální obsah vody. Opakovaná klasická orba a aplikace přípravku PRP SOL neprokázala zlepšené fyzikální vlastnosti půdy (objemová hmotnost, pórovitost, zhutnění ornice, snížení obsahu vody v půdě) potřebné pro vytváření příznivých podmínek pro růst a vývoj pěstované plodiny. Z rychlosti infiltrace byla stanovena hydraulická vodivost půdního prostředí, která se použila ke klasifikaci půdní propustnosti. Plocha s PRP SOL podle Kutílka (7) patří do III skupiny, po celou dobu sledování vykazuje propustnost mírnou. V roce 2009 se snižuje přibližně ojednu polovinu. Plocha bez PRP SOL patří do IV skupiny, vykazuje propustnost střední a během dvouletého období se její hodnoty výrazně nemění.",
 address="LCaŘ",
 chapter="93196",
 institution="LCaŘ",
 number="4",
 year="2012",
 month="april",
 pages="128--133",
 publisher="LCaŘ",
 type="journal article - other"
}