Detail publikace

Statistické metody pro analýzu proudění v modelu lidských plic

FUSEK, M. LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J.

Originální název

Statistical Methods for Airflow Analysis in a Human Airways Model

Český název

Statistické metody pro analýzu proudění v modelu lidských plic

Anglický název

Statistical Methods for Airflow Analysis in a Human Airways Model

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Comparison of irregularly sampled velocity courses represents a problem which is difficult to solve using commercially available statistical software. On that account, novel in-house software CIRDA was developed. In order to compare two samples of data, CIRDA combines usage of kernel regression technique and statistical tests of randomness (tests based on signs of differences, Kendall's rank correlation coefficient test, Spearman's rank correlation coefficient test, turning point test, median test of randomness). The software was applied on velocity data acquired by Phase Doppler Anemometry in a realistic model of human lungs.

Český abstrakt

Porovnání rychlostních profilů s nepravidelně rozloženými daty představuje problém, který je těžko řešitelný pomocí komerčně dostupných statistických softwarů. Za tímto účelem byl vytvořen software CIRDA, který kombinuje techniky jádrové regrese a statistické testy náhodnosti (test založený na znaménkách diferencí, na bodech zvratu, na Kendallově a Spearmanově korelačním koeficientu, mediánový test náhodnosti). Software je aplikován na rychlostní profily získané pomocí fázové Dopplerovy anemometrie v realistickém modelu lidských plic.

Anglický abstrakt

Comparison of irregularly sampled velocity courses represents a problem which is difficult to solve using commercially available statistical software. On that account, novel in-house software CIRDA was developed. In order to compare two samples of data, CIRDA combines usage of kernel regression technique and statistical tests of randomness (tests based on signs of differences, Kendall's rank correlation coefficient test, Spearman's rank correlation coefficient test, turning point test, median test of randomness). The software was applied on velocity data acquired by Phase Doppler Anemometry in a realistic model of human lungs.

Klíčová slova

statistická analýza, jádrová regrese, testy náhodnosti, lidské dýchací cesty, analýza proudění, měření proudění, nerovnoměrný sampling, cyklické, periodické, oscilační proudění

Rok RIV

2012

Vydáno

30.06.2012

Nakladatel

Brno University of Technology

Místo

Brno, Czech Republic

ISBN

978-80-214-4540-6

Kniha

MENDEL 2012, 18th International Conference on Soft Computing

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

445

Strany do

450

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT93072,
 author="Michal {Fusek} and František {Lízal} and Jan {Jedelský}",
 title="Statistical Methods for Airflow Analysis in a Human Airways Model",
 annote="Comparison of irregularly sampled velocity courses represents a problem which is difficult to solve using commercially available statistical software. On that account, novel in-house software CIRDA was developed. In order to compare two samples of data, CIRDA combines usage of kernel regression technique and statistical tests of randomness (tests based on signs of differences, Kendall's rank correlation coefficient test, Spearman's rank correlation coefficient test, turning point test, median test of randomness). The software was applied on velocity data acquired by Phase Doppler Anemometry in a realistic model of human lungs.",
 address="Brno University of Technology",
 booktitle="MENDEL 2012, 18th International Conference on Soft Computing",
 chapter="93072",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Brno University of Technology",
 year="2012",
 month="june",
 pages="445--450",
 publisher="Brno University of Technology",
 type="conference paper"
}