Detail publikace

Struktura spreje tlakového vířivého atomizéru pro spalovací aplikace

ĎURDINA, L. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Spray Structure of a Pressure-Swirl Atomizer for Combustion Applications

Český název

Struktura spreje tlakového vířivého atomizéru pro spalovací aplikace

Anglický název

Spray Structure of a Pressure-Swirl Atomizer for Combustion Applications

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

In the present work, global as well as spatially resolved parameters of a spray produced by a pressure-swirl atomizer are obtained. Small pressure-swirl atomizer for aircraft combustion chambers was run on a newly designed test bench with Jet A-1 kerosene type aviation fuel. The atomizer was tested in four regimes based on typical operation conditions of the engine. Spray characteristics were studied using two optical measurement systems, Particle Image velocimetry (PIV) and Phase-Doppler Particle Analyzer (P/DPA). The results obtained with P/DPA include information about Sauter Mean Diameter of droplets and spray velocity profiles in one plane perpendicular to the spray axis. Velocity magnitudes of droplets in an axial section of the spray were obtained using PIV. The experimental outputs also show a good confirmation of velocity profiles obtained with both instruments in the test plane. These data together will elucidate impact of the spray quality on the whole combustion process, its efficiency and exhaust gas emissions.

Český abstrakt

V této práci jsou popsány globální i prostorově rozlišitelné parametry spreje generovaného tlakovým vířivým atomizérem. Malý tlakový vířivý atomizér na kerosin pro spalovací komoru malého proudového leteckého motoru byl testován na novém zkušebním stavu. Atomizér byl testován ve čtyřech režimech odpovídajících provozním podmínkám motoru. Charakteristiky spreje byly získány aplikací dvou laserových optických měřících metod – PIV a P/DPA. Výsledky získané pomocí P/DPA obsahují informace o Sauterově středním průměru kapek a rychlostních profilech spreje v rovině kolmé na osu spreje. Pomocí PIV byly získány vektorová rychlostní pole v osovém řezu spreje. Výsledky experimentu znázorňují konfirmaci rychlostních profilů získaných oběma metodami. Naměřená data objasní vliv kvality atomizace na proces spalování, účinnost a tvorbu emisí výfukových plynů.

Anglický abstrakt

In the present work, global as well as spatially resolved parameters of a spray produced by a pressure-swirl atomizer are obtained. Small pressure-swirl atomizer for aircraft combustion chambers was run on a newly designed test bench with Jet A-1 kerosene type aviation fuel. The atomizer was tested in four regimes based on typical operation conditions of the engine. Spray characteristics were studied using two optical measurement systems, Particle Image velocimetry (PIV) and Phase-Doppler Particle Analyzer (P/DPA). The results obtained with P/DPA include information about Sauter Mean Diameter of droplets and spray velocity profiles in one plane perpendicular to the spray axis. Velocity magnitudes of droplets in an axial section of the spray were obtained using PIV. The experimental outputs also show a good confirmation of velocity profiles obtained with both instruments in the test plane. These data together will elucidate impact of the spray quality on the whole combustion process, its efficiency and exhaust gas emissions.

Klíčová slova

tlakový vířivý atomizer, Particle Image Velocimetry, vlastnosti spreje, Sauterův střední průměr

Rok RIV

2011

Vydáno

21.11.2011

Nakladatel

Technical University of Liberec

Místo

Jičín, Česká Republika

ISBN

978-80-7372-784-0

Kniha

EPJ Web of Conferences

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

99

Strany do

108

Strany počet

10

URL

BibTex


@inproceedings{BUT75203,
 author="Lukáš {Ďurdina} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Spray Structure of a Pressure-Swirl Atomizer for Combustion Applications",
 annote="In the present work, global as well as spatially resolved parameters of a spray produced by a pressure-swirl atomizer are obtained. Small pressure-swirl atomizer for aircraft combustion chambers was run on a newly designed test bench with Jet A-1 kerosene type aviation fuel. The atomizer was tested in four regimes based on typical operation conditions of the engine. Spray characteristics were studied using two optical measurement systems, Particle Image velocimetry (PIV) and Phase-Doppler Particle Analyzer (P/DPA). The results obtained with P/DPA include information about Sauter Mean Diameter of droplets and spray velocity profiles in one plane perpendicular to the spray axis. Velocity magnitudes of droplets in an axial section of the spray were obtained using PIV. The experimental outputs also show a good confirmation of velocity profiles obtained with both instruments in the test plane. These data together will elucidate impact of the spray quality on the whole combustion process, its efficiency and exhaust gas emissions.",
 address="Technical University of Liberec",
 booktitle="EPJ Web of Conferences",
 chapter="75203",
 doi="10.1051/epjconf/20122501010",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Technical University of Liberec",
 number="2012",
 year="2011",
 month="november",
 pages="99--108",
 publisher="Technical University of Liberec",
 type="conference paper"
}