Detail publikace

Řízení vztahů se stakeholdy na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí

ŠIMBEROVÁ, I.

Originální název

Řízení vztahů se stakeholdy na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí

Český název

Řízení vztahů se stakeholdy na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí

Typ

habilitační práce

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Habilitační práce řeší problematiku koordinace a vzájemného propojení marketingových a obchodních činností podniku prostřednictvím nástrojů řízení vztahů se stakeholdry. V úvodu teoretické části se autorka zaměřuje na vymezení a stručnou charakteristiku oblasti služeb vztahujících se k průmyslovým trhům, které spolu s rozvojem obchodní politiky na jednotném vnitřním trhu představují do budoucna pro průmyslové podniky růstový potenciál. Poznávací proces je zaměřený na zmapování klíčových principů v současných marketingových koncepcích, jež by podpořily oblast rozvoje strategického marketingového řízení v podnicích na průmyslovém trhu. V teoretické části dospívá autorka k názoru, že orientace na trh, vytváření a budování dlouhodobých vztahů a fungujících sítí vztahů s klíčovými stakeholdry při respektování vybraných klíčových principů současných marketingových koncepcí je potenciálem pro zvyšování hodnoty komplexní tržní nabídky složené s výrobků a služeb. Předmětem hlubšího teoretického i empirického poznání práce jsou pak vztahy se stakeholdry. V praktické části je prezentován projekt výzkumu těchto vztahů a jeho výsledky. Výzkum byl proveden ve třech etapách, cílem první etapy byla identifikace klíčových stakeholdrů a vztahů mezi nimi, druhá etapa řešila problematiku identifikace klíčových stakeholdrů ve vztahu k vzájemně poskytovaným službám a třetí etapa byla zaměřena na vybrané aspekty řízení vztahů se stakeholdry. Výzkumný vzorek první etapy tvořilo 60 českých malých podniků z oblasti služeb, průmyslu i obchodu. Tento sběr dat probíhal v rámci širšího komparativního mezinárodního projektu ve spolupráci s polskou a slovenskou stranou. Ve druhé a třetí etapě byl výzkumný vzorek složen z podniků zpracovatelského průmyslu a celkem ho tvořilo 600 podniků, z toho druhá etapa výzkumu zahrnovala 100 podniků a třetí 500 podniků. Návratnost dotazníků přesáhla 50%, výzkum byl podpořen elektronickou verzí dotazníku a dopisem ředitelům podniků. Sběr dat proběhl za podpory studentů fakulty podnikatelské. Výsledky teoretické i praktické části práce jsou závěrem shrnuty v návrhu metodiky koordinace marketingových a obchodních aktivit prostřednictvím nástrojů řízení vztahů se stakeholdry.

Český abstrakt

Habilitační práce řeší problematiku koordinace a vzájemného propojení marketingových a obchodních činností podniku prostřednictvím nástrojů řízení vztahů se stakeholdry. V úvodu teoretické části se autorka zaměřuje na vymezení a stručnou charakteristiku oblasti služeb vztahujících se k průmyslovým trhům, které spolu s rozvojem obchodní politiky na jednotném vnitřním trhu představují do budoucna pro průmyslové podniky růstový potenciál. Poznávací proces je zaměřený na zmapování klíčových principů v současných marketingových koncepcích, jež by podpořily oblast rozvoje strategického marketingového řízení v podnicích na průmyslovém trhu. V teoretické části dospívá autorka k názoru, že orientace na trh, vytváření a budování dlouhodobých vztahů a fungujících sítí vztahů s klíčovými stakeholdry při respektování vybraných klíčových principů současných marketingových koncepcí je potenciálem pro zvyšování hodnoty komplexní tržní nabídky složené s výrobků a služeb. Předmětem hlubšího teoretického i empirického poznání práce jsou pak vztahy se stakeholdry. V praktické části je prezentován projekt výzkumu těchto vztahů a jeho výsledky. Výzkum byl proveden ve třech etapách, cílem první etapy byla identifikace klíčových stakeholdrů a vztahů mezi nimi, druhá etapa řešila problematiku identifikace klíčových stakeholdrů ve vztahu k vzájemně poskytovaným službám a třetí etapa byla zaměřena na vybrané aspekty řízení vztahů se stakeholdry. Výzkumný vzorek první etapy tvořilo 60 českých malých podniků z oblasti služeb, průmyslu i obchodu. Tento sběr dat probíhal v rámci širšího komparativního mezinárodního projektu ve spolupráci s polskou a slovenskou stranou. Ve druhé a třetí etapě byl výzkumný vzorek složen z podniků zpracovatelského průmyslu a celkem ho tvořilo 600 podniků, z toho druhá etapa výzkumu zahrnovala 100 podniků a třetí 500 podniků. Návratnost dotazníků přesáhla 50%, výzkum byl podpořen elektronickou verzí dotazníku a dopisem ředitelům podniků. Sběr dat proběhl za podpory studentů fakulty podnikatelské. Výsledky teoretické i praktické části práce jsou závěrem shrnuty v návrhu metodiky koordinace marketingových a obchodních aktivit prostřednictvím nástrojů řízení vztahů se stakeholdry.

Klíčová slova

řízení vztahů se stakeholdry, soudobé marketingové koncepce, služby ve vztahu k průmyslovým trhům, marketing vztahů, tržní orientace, marketing služeb, empirický výzkum, zpracovatelský průmysl

Rok RIV

2008

Vydáno

01.02.2008

Nakladatel

Vutium

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

38

Strany počet

38

BibTex


@misc{BUT68318,
 author="Iveta {Šimberová}",
 title="Řízení vztahů se stakeholdy na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí",
 annote="Habilitační práce řeší problematiku koordinace a vzájemného propojení marketingových a obchodních činností podniku prostřednictvím nástrojů řízení vztahů se stakeholdry. V úvodu teoretické části se autorka zaměřuje na vymezení a stručnou charakteristiku oblasti služeb vztahujících se k průmyslovým trhům, které spolu s rozvojem obchodní politiky na jednotném vnitřním trhu představují do budoucna pro průmyslové podniky růstový potenciál. Poznávací proces je zaměřený na zmapování klíčových principů v současných marketingových koncepcích, jež by podpořily oblast rozvoje strategického marketingového řízení v podnicích na průmyslovém trhu. V teoretické části dospívá autorka k názoru, že orientace na trh, vytváření a budování dlouhodobých vztahů a fungujících sítí vztahů s klíčovými stakeholdry při respektování vybraných klíčových principů současných marketingových koncepcí je potenciálem pro zvyšování hodnoty komplexní tržní nabídky složené s výrobků a služeb.
Předmětem hlubšího teoretického i empirického poznání práce jsou pak vztahy se stakeholdry. V praktické části je prezentován projekt výzkumu těchto vztahů a jeho výsledky. Výzkum byl proveden ve třech etapách, cílem první etapy byla identifikace klíčových stakeholdrů a vztahů mezi nimi, druhá etapa řešila problematiku identifikace klíčových stakeholdrů ve vztahu k vzájemně poskytovaným službám a třetí etapa byla zaměřena na vybrané aspekty řízení vztahů se stakeholdry. Výzkumný vzorek první etapy tvořilo 60 českých malých podniků z oblasti služeb, průmyslu i obchodu. Tento sběr dat probíhal v rámci širšího komparativního mezinárodního projektu ve spolupráci s polskou a slovenskou stranou. Ve druhé a třetí etapě byl výzkumný vzorek složen z podniků zpracovatelského průmyslu a celkem ho tvořilo 600 podniků, z toho druhá etapa výzkumu zahrnovala 100 podniků a třetí 500 podniků. Návratnost dotazníků přesáhla 50%, výzkum byl podpořen elektronickou verzí dotazníku a dopisem ředitelům podniků. Sběr dat proběhl za podpory studentů fakulty podnikatelské.
Výsledky teoretické i praktické části práce jsou závěrem shrnuty v návrhu metodiky koordinace marketingových a obchodních aktivit prostřednictvím nástrojů řízení vztahů se stakeholdry.",
 address="Vutium",
 chapter="68318",
 institution="Vutium",
 year="2008",
 month="february",
 pages="1--38",
 publisher="Vutium",
 type="habilitation thesis"
}