Detail publikace

Teleskopický princip pro oscilaci pololineárních dynamických rovnic druhého řádu na časových škálách

VÍTOVEC, J.

Originální název

A telescoping principle for oscillation of the second order half-linear dynamic equations on time scales

Český název

Teleskopický princip pro oscilaci pololineárních dynamických rovnic druhého řádu na časových škálách

Anglický název

A telescoping principle for oscillation of the second order half-linear dynamic equations on time scales

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

We establish the so-called ``telescoping principle" for oscillation of the second order half-linear dynamic equation $$\Bl[r(t)\Phi\bl(x^{\Delta }\br)\Br]^\Delta + c(t)\Phi(x^\sigma)=0$$ on a time scale. This principle provides a method enabling us to construct many new oscillatory equations. Unlike previous works concerning the telescoping principle, we formulate some oscillation results under the weaker assumption $r(t)\not=0$ (instead $r(t)>0$).

Český abstrakt

Zavedeme takzvaný teleskopický princip pro oscilaci pololineární dynamické rovnice druhého řádu $$\Bl[r(t)\Phi\bl(x^{\Delta }\br)\Br]^\Delta + c(t)\Phi(x^\sigma)=0$$ na časové škále. Tento princip nám poskytne metodu umožňující vytvořit mnoho nových oscilačních rovnic. Narozdíl od předchozích prací zabývajících se teleskopickým principem, formulujeme některé oscilační výsledky za slabšího předpokladu $r(t)\not=0$ (místo $r(t)>0$).

Anglický abstrakt

We establish the so-called ``telescoping principle" for oscillation of the second order half-linear dynamic equation $$\Bl[r(t)\Phi\bl(x^{\Delta }\br)\Br]^\Delta + c(t)\Phi(x^\sigma)=0$$ on a time scale. This principle provides a method enabling us to construct many new oscillatory equations. Unlike previous works concerning the telescoping principle, we formulate some oscillation results under the weaker assumption $r(t)\not=0$ (instead $r(t)>0$).

Klíčová slova

Pololineární dynamická rovnice; Teleskopický princip; Oscilační kritéria

Rok RIV

2009

Vydáno

01.11.2009

Strany od

243

Strany do

255

Strany počet

13

BibTex


@article{BUT50470,
 author="Jiří {Vítovec}",
 title="A telescoping principle for oscillation of the second order half-linear dynamic equations on time scales",
 annote="We establish the so-called ``telescoping principle" for oscillation of the second order half-linear dynamic equation $$\Bl[r(t)\Phi\bl(x^{\Delta }\br)\Br]^\Delta + c(t)\Phi(x^\sigma)=0$$ on a time scale. This principle provides a method enabling us to construct many new oscillatory equations. Unlike previous works concerning the telescoping principle, we formulate some oscillation results under the weaker assumption $r(t)\not=0$ (instead $r(t)>0$).",
 chapter="50470",
 journal="Tatra Mountains Mathematical Publications",
 number="11",
 volume="43",
 year="2009",
 month="november",
 pages="243--255",
 type="journal article"
}