Detail publikace

Experimentální metody získávání, zpracování a analýzy biologických signálů

Ivo Provazník

Originální název

Experimentální metody získávání, zpracování a analýzy biologických signálů

Český název

Experimentální metody získávání, zpracování a analýzy biologických signálů

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Nedílnou součástí moderního biomedicínského výzkumu je v současné době experimentální získávání dat pro účely analýzy a modelování fyziologických i patologických dějů probíhajících v živém organismu. V základním výzkumu tak lze získat zásadní informace umožňující studovat elektrickou, mechanickou i chemickou aktivitu jednotlivých orgánů od makroskopické úrovně až na úroveň jednotlivých buněk. Snímání v biologickém experimentu dnes představuje rozsáhlou disciplínu, zahrnující na biomedicínské straně makromolekulární biologii, biochemii, biofyziku, obecnou fyziologii a další lékařské vědy, například kardiologii. Technická (inženýrská) stránka problematiky řeší především otázky senzorů, zesílení snímaných analogových veličin, jejich přesnou digitalizaci a zpracování a analýzu počítačem.

Český abstrakt

Nedílnou součástí moderního biomedicínského výzkumu je v současné době experimentální získávání dat pro účely analýzy a modelování fyziologických i patologických dějů probíhajících v živém organismu. V základním výzkumu tak lze získat zásadní informace umožňující studovat elektrickou, mechanickou i chemickou aktivitu jednotlivých orgánů od makroskopické úrovně až na úroveň jednotlivých buněk. Snímání v biologickém experimentu dnes představuje rozsáhlou disciplínu, zahrnující na biomedicínské straně makromolekulární biologii, biochemii, biofyziku, obecnou fyziologii a další lékařské vědy, například kardiologii. Technická (inženýrská) stránka problematiky řeší především otázky senzorů, zesílení snímaných analogových veličin, jejich přesnou digitalizaci a zpracování a analýzu počítačem.

Klíčová slova

biologický experiment, elektrická aktivita orgánů, optické metody snímání dat, číslicové zpracování signálů, vlnková transformace

Rok RIV

2005

Vydáno

01.05.2005

Nakladatel

VUTIUM

Místo

Brno

ISBN

80-214-2933-X

Kniha

Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně

Edice

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 161

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

20

Strany počet

20

BibTex


@article{BUT46025,
 author="Ivo {Provazník}",
 title="Experimentální metody získávání, zpracování a analýzy biologických signálů",
 annote="Nedílnou součástí moderního biomedicínského výzkumu je v současné době experimentální získávání dat pro účely analýzy a modelování fyziologických i patologických dějů probíhajících v živém organismu. V základním výzkumu tak lze získat zásadní informace umožňující studovat elektrickou, mechanickou i chemickou aktivitu jednotlivých orgánů od makroskopické úrovně až na úroveň jednotlivých buněk. 
Snímání v biologickém experimentu dnes představuje rozsáhlou disciplínu, zahrnující na biomedicínské straně makromolekulární biologii, biochemii, biofyziku, obecnou fyziologii a další lékařské vědy, například kardiologii. Technická (inženýrská) stránka problematiky řeší především otázky senzorů, zesílení snímaných analogových veličin, jejich přesnou digitalizaci a zpracování a analýzu počítačem.",
 address="VUTIUM",
 booktitle="Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně",
 chapter="46025",
 edition="Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 161",
 institution="VUTIUM",
 journal="Habilitační a inaugurační spisy",
 number="161",
 volume="2005",
 year="2005",
 month="may",
 pages="1",
 publisher="VUTIUM",
 type="journal article - other"
}