Detail publikace

Numerické modelování nehomogenity v materiálech

KROUTILOVÁ, E. STEINBAUER, M. HADINEC, M. FIALA, P. BARTUŠEK, K.

Originální název

Numerické modelování nehomogenity v materiálech

Český název

Numerické modelování nehomogenity v materiálech

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá využitím numerického modelování nehomogenních materiálových vzorků k ověření správnosti výsledků MRI. Pro účely studia deformací MR obrazů magnetického pole v okolí měřených diaparamagnetických vzorků vlivem susceptibility heterogenních materiálů (objektů) vybrána jednoduchá konfigurace vzorku a byly porovnány numericky modelované řezy s experimentálním měřicím průběhem magnetického pole měřeného MR technikou gradientního echa.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá využitím numerického modelování nehomogenních materiálových vzorků k ověření správnosti výsledků MRI. Pro účely studia deformací MR obrazů magnetického pole v okolí měřených diaparamagnetických vzorků vlivem susceptibility heterogenních materiálů (objektů) vybrána jednoduchá konfigurace vzorku a byly porovnány numericky modelované řezy s experimentálním měřicím průběhem magnetického pole měřeného MR technikou gradientního echa.

Klíčová slova

Inhomogeneity,numerical modelling,NMR

Rok RIV

2007

Vydáno

12.12.2007

Nakladatel

University of West Bohemia

Místo

Plzeň

ISSN

1802-4564

Periodikum

ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz

Ročník

2007

Číslo

4

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@article{BUT45137,
 author="Eva {Kroutilová} and Miloslav {Steinbauer} and Michal {Hadinec} and Pavel {Fiala} and Karel {Bartušek}",
 title="Numerické modelování nehomogenity v materiálech",
 annote="Příspěvek se zabývá využitím numerického modelování nehomogenních materiálových vzorků k ověření správnosti výsledků MRI. Pro účely studia deformací MR obrazů magnetického pole v okolí měřených diaparamagnetických vzorků vlivem susceptibility heterogenních materiálů (objektů) vybrána jednoduchá konfigurace vzorku a byly porovnány numericky modelované řezy s experimentálním měřicím průběhem magnetického pole měřeného MR technikou gradientního echa.",
 address="University of West Bohemia",
 chapter="45137",
 howpublished="print",
 institution="University of West Bohemia",
 journal="ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz",
 number="4",
 volume="2007",
 year="2007",
 month="december",
 pages="1--8",
 publisher="University of West Bohemia",
 type="journal article - other"
}