Detail publikace

Posouzení vlivu přípravku PRP SOL na hydro-fyzikální vlastnosti půdy

KAMENÍČKOVÁ, I. DUMBROVSKÝ, M. PODHRÁZSKÁ, J.

Originální název

Posouzení vlivu přípravku PRP SOL na hydro-fyzikální vlastnosti půdy

Český název

Posouzení vlivu přípravku PRP SOL na hydro-fyzikální vlastnosti půdy

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předkládaný příspěvek analyzuje vliv pomocné půdní látky PRP SOL aplikované na zemědělskou půdu s klasickým způsobem zpracování (orba) a je hodnocen z hlediska dopadu na vodní režim půdy a ekologickou stabilitu krajiny. Přináší aktuální pohled na použití pomocné půdní látky PRP SOL z hlediska fyzikálních vlastností půdy a ochrany půdy před vodní erozí, při které je infiltrační schopnost půdy důležitým faktorem. Výzkumné práce na experimentální ploše Šakvice probíhaly v letech 2008 až 2010 na černozemi pelické, těžké jílovitohlinité půdě. Pozemky byly po dobu tří let osety kukuřicí na zrno. Fyzikální vlastnosti půdy (momentální vlhkost, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, maximální kapilární vodní kapacita, rozdělení pórů a provzdušenost) se určovaly rozborem neporušeného půdního vzorku (Kopeckého válečky o jednotném objemu 100 cm3) z orničního horizontu (10, 20, 30 cm) dle standardní metodiky. Ke sledování infiltračních vlastností povrchových vrstev ornice se použila výtopová metoda (dvouválcové infiltrometry), k vyhodnocení terénního měření infiltrace se použila tříparametrická rovnice Philipova typu, která poskytuje dobrý odhad nasycené hydraulické vodivosti Ks. Výsledky výzkumu při klasickém zpracování s aplikací přípravku PRP SOL prokázaly zhoršené fyzikální vlastnosti půdy (objemová hmotnost, pórovitost, zhutnění orničního horizontu), ale prakticky vyrovnanou infiltraci vody do půdního profilu.

Český abstrakt

Předkládaný příspěvek analyzuje vliv pomocné půdní látky PRP SOL aplikované na zemědělskou půdu s klasickým způsobem zpracování (orba) a je hodnocen z hlediska dopadu na vodní režim půdy a ekologickou stabilitu krajiny. Přináší aktuální pohled na použití pomocné půdní látky PRP SOL z hlediska fyzikálních vlastností půdy a ochrany půdy před vodní erozí, při které je infiltrační schopnost půdy důležitým faktorem. Výzkumné práce na experimentální ploše Šakvice probíhaly v letech 2008 až 2010 na černozemi pelické, těžké jílovitohlinité půdě. Pozemky byly po dobu tří let osety kukuřicí na zrno. Fyzikální vlastnosti půdy (momentální vlhkost, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, maximální kapilární vodní kapacita, rozdělení pórů a provzdušenost) se určovaly rozborem neporušeného půdního vzorku (Kopeckého válečky o jednotném objemu 100 cm3) z orničního horizontu (10, 20, 30 cm) dle standardní metodiky. Ke sledování infiltračních vlastností povrchových vrstev ornice se použila výtopová metoda (dvouválcové infiltrometry), k vyhodnocení terénního měření infiltrace se použila tříparametrická rovnice Philipova typu, která poskytuje dobrý odhad nasycené hydraulické vodivosti Ks. Výsledky výzkumu při klasickém zpracování s aplikací přípravku PRP SOL prokázaly zhoršené fyzikální vlastnosti půdy (objemová hmotnost, pórovitost, zhutnění orničního horizontu), ale prakticky vyrovnanou infiltraci vody do půdního profilu.

Klíčová slova

přípravek PRP SOL, klasický způsob zpracování půdy, fyzikální vlastnosti půdy, výtopová metoda, nasycená hydraulická vodivost Ks

Rok RIV

2011

Vydáno

01.06.2011

Nakladatel

VŠTE

Místo

České Budějovice

ISSN

1802-503X

Periodikum

Littera Scripta

Ročník

4

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

133

Strany do

144

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@article{BUT36648,
 author="Ivana {Kameníčková} and Miroslav {Dumbrovský} and Jana {Podhrázská}",
 title="Posouzení vlivu přípravku PRP SOL na hydro-fyzikální vlastnosti půdy",
 annote="Předkládaný příspěvek analyzuje vliv pomocné půdní látky PRP SOL aplikované na zemědělskou půdu s klasickým způsobem zpracování (orba) a je hodnocen z hlediska dopadu na vodní režim půdy a ekologickou stabilitu krajiny. Přináší aktuální pohled na použití pomocné půdní látky PRP SOL z hlediska fyzikálních vlastností půdy a ochrany půdy před vodní erozí, při které je infiltrační schopnost půdy důležitým faktorem. Výzkumné práce na experimentální ploše Šakvice probíhaly v letech 2008 až 2010 na černozemi pelické, těžké jílovitohlinité půdě. Pozemky byly po dobu tří let osety kukuřicí na zrno. Fyzikální vlastnosti půdy (momentální vlhkost, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, maximální kapilární vodní kapacita, rozdělení pórů a provzdušenost) se určovaly rozborem neporušeného půdního vzorku (Kopeckého válečky o jednotném objemu 100 cm3) z orničního horizontu (10, 20, 30 cm) dle standardní metodiky. Ke sledování infiltračních vlastností povrchových vrstev ornice se použila výtopová metoda (dvouválcové infiltrometry), k vyhodnocení terénního měření infiltrace se použila tříparametrická rovnice Philipova typu, která poskytuje dobrý odhad nasycené hydraulické vodivosti Ks. Výsledky výzkumu při klasickém zpracování s aplikací přípravku PRP SOL prokázaly zhoršené fyzikální vlastnosti půdy (objemová hmotnost, pórovitost, zhutnění orničního horizontu), ale prakticky vyrovnanou infiltraci vody do půdního profilu.",
 address="VŠTE",
 chapter="36648",
 institution="VŠTE",
 journal="Littera Scripta",
 number="1",
 volume="4",
 year="2011",
 month="june",
 pages="133--144",
 publisher="VŠTE",
 type="journal article - other"
}