Detail publikace

Analogová realizace Gotthans-Petrželova oscilátoru s virtuálními pevnými body

PETRŽELA, J. GÖTTHANS, T. HRUBOŠ, Z.

Originální název

Analog implementation of Gotthans-Petrzela oscillator with virtual equilibria

Český název

Analogová realizace Gotthans-Petrželova oscilátoru s virtuálními pevnými body

Anglický název

Analog implementation of Gotthans-Petrzela oscillator with virtual equilibria

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper presents a novel analog oscillator reported recently by the first two authors. It came from the mathematical description of the so-called labyrinth chaos but it is much more suitable for fully analog circuitry implementation. The necessity of realization of the three independent channels performing goniometrical transfer functions is replaced by its rough approximation, namely the periodical sign functions. The brief mathematical background is completed by a number of the laboratory experiments. Finally some future perspectives, possible modifications and practical usability are discussed.

Český abstrakt

Tento přísěvek popisuje nový analogový oscilátor nedávno objevený autory článku. Vychází z matematického popisu generátoru tzv. labyrint chaosu, ale je vhodnější pro plně analogovou realizaci. Nezbytnost obvodové realizace tří nezávislých kanálů s goniometrickou přenosovou funkcí je nahrazena její hrubou aproximací, konkrétně periodicky se opakujícím sledem impulzů. Zběžný matematický popis je doplněn množstvím laboratorních experimentů. Nakonec jsou poskytnuty názory na budoucí využití, možná vylepšení a praktické aplikace.

Anglický abstrakt

This paper presents a novel analog oscillator reported recently by the first two authors. It came from the mathematical description of the so-called labyrinth chaos but it is much more suitable for fully analog circuitry implementation. The necessity of realization of the three independent channels performing goniometrical transfer functions is replaced by its rough approximation, namely the periodical sign functions. The brief mathematical background is completed by a number of the laboratory experiments. Finally some future perspectives, possible modifications and practical usability are discussed.

Klíčová slova

Labyrinth chaos, Brownův pohyb, analogový oscilátor, dynamický systém.

Rok RIV

2011

Vydáno

19.04.2011

Místo

Brno

ISBN

978-1-61284-322-3

Kniha

Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011

Strany od

53

Strany do

56

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT36227,
  author="Jiří {Petržela} and Tomáš {Götthans} and Zdeněk {Hruboš}",
  title="Analog implementation of Gotthans-Petrzela oscillator with virtual equilibria",
  annote="This paper presents a novel analog oscillator reported recently by the first two authors. It came from the mathematical description of the so-called labyrinth chaos but it is much more suitable for fully analog circuitry implementation. The necessity of realization of the three independent channels performing goniometrical transfer functions is replaced by its rough approximation, namely the periodical sign functions. The brief mathematical background is completed by a number of the laboratory experiments. Finally some future perspectives, possible modifications and practical usability are discussed.",
  booktitle="Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011",
  chapter="36227",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2011",
  month="april",
  pages="53--56",
  type="conference paper"
}