Detail publikace

VLIV CONSTRAINTU NA HODNOTY LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI V MINIATURNÍCH VZORCÍCH PRO TŘÍBODOBÝ OHYB

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

VLIV CONSTRAINTU NA HODNOTY LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI V MINIATURNÍCH VZORCÍCH PRO TŘÍBODOBÝ OHYB

Český název

VLIV CONSTRAINTU NA HODNOTY LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI V MINIATURNÍCH VZORCÍCH PRO TŘÍBODOBÝ OHYB

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek stručně popisuje přístupy testování podrozměrných vzorků pro tříbodový ohyb typu KLST. Vzorky typu KLST trpí ztrátou constraintu. Použití bočních vrubů je nezbytné pro získání dodatečné úrovně constraintu a rovinnějšího čela trhliny. V příspěvku je také popisována metodologie pro určování lomové houževnatosti v tvárné oblasti lomu a v tranzitní oblasti přechodu tvárného a štěpného lomu. V jistých zkušebních podmínkách jsou výsledky určené na KLST tělesech srovnatelné s hodnotami určenými na standardních tělesech.

Český abstrakt

Příspěvek stručně popisuje přístupy testování podrozměrných vzorků pro tříbodový ohyb typu KLST. Vzorky typu KLST trpí ztrátou constraintu. Použití bočních vrubů je nezbytné pro získání dodatečné úrovně constraintu a rovinnějšího čela trhliny. V příspěvku je také popisována metodologie pro určování lomové houževnatosti v tvárné oblasti lomu a v tranzitní oblasti přechodu tvárného a štěpného lomu. V jistých zkušebních podmínkách jsou výsledky určené na KLST tělesech srovnatelné s hodnotami určenými na standardních tělesech.

Klíčová slova

KLST zkušební tělesa, zkouška v tříbodovém ohybu, lomová houževnatost

Rok RIV

2010

Vydáno

02.12.2010

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AV ČR

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-02-4

Kniha

Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2010

Strany od

99

Strany do

106

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT36146,
 author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
 title="VLIV CONSTRAINTU NA HODNOTY LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI V MINIATURNÍCH VZORCÍCH PRO TŘÍBODOBÝ OHYB",
 annote="Příspěvek stručně popisuje přístupy testování podrozměrných vzorků pro tříbodový ohyb typu KLST. Vzorky typu KLST trpí ztrátou constraintu. Použití bočních vrubů je nezbytné pro získání dodatečné úrovně constraintu a rovinnějšího čela trhliny. V příspěvku je také popisována metodologie pro určování lomové houževnatosti v tvárné oblasti lomu a v tranzitní oblasti přechodu tvárného a štěpného lomu. V jistých zkušebních podmínkách jsou výsledky určené na KLST tělesech srovnatelné s hodnotami určenými na standardních tělesech.",
 address="Ústav fyziky materiálů AV ČR",
 booktitle="Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2010",
 chapter="36146",
 howpublished="print",
 institution="Ústav fyziky materiálů AV ČR",
 year="2010",
 month="december",
 pages="99--106",
 publisher="Ústav fyziky materiálů AV ČR",
 type="conference paper"
}