Detail publikace

Určování lomové houževnatosti z podrozměrných vzorků typu KLST

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Určování lomové houževnatosti z podrozměrných vzorků typu KLST

Český název

Určování lomové houževnatosti z podrozměrných vzorků typu KLST

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje metodické přístupy testování podrozměrných vzorků pro tříbodový ohyb typu KLST. Kvůli své malé velikosti trpí tyto vzorky ztrátou constraintu. Při jejich zkoušení je nezbytné použití bočních vrubů pro získání dodatečné úrovně constraintu a rovinnějšího čela trhliny. V příspěvku je také popisována metodologie pro určování lomové houževnatosti v tvárné oblasti a v tranzitní oblasti. Při dodržení určitých podmínek zkoušení jsou výsledky určené na KLST tělesech srovnatelné s hodnotami určenými na standardních tělesech pro tříbodový ohyb.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje metodické přístupy testování podrozměrných vzorků pro tříbodový ohyb typu KLST. Kvůli své malé velikosti trpí tyto vzorky ztrátou constraintu. Při jejich zkoušení je nezbytné použití bočních vrubů pro získání dodatečné úrovně constraintu a rovinnějšího čela trhliny. V příspěvku je také popisována metodologie pro určování lomové houževnatosti v tvárné oblasti a v tranzitní oblasti. Při dodržení určitých podmínek zkoušení jsou výsledky určené na KLST tělesech srovnatelné s hodnotami určenými na standardních tělesech pro tříbodový ohyb.

Klíčová slova

podzorměrná zkušební tělesa, KLST vzorky, lomová houževnatost, ztráta constraintu

Rok RIV

2010

Vydáno

04.11.2010

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AV ČR

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-01-7

Kniha

Design a porušování materiálů - Křehký lom 2010

Strany od

35

Strany do

42

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT36145,
 author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
 title="Určování lomové houževnatosti z podrozměrných vzorků typu KLST",
 annote="Příspěvek popisuje metodické přístupy testování podrozměrných vzorků pro tříbodový ohyb typu KLST. Kvůli své malé velikosti trpí tyto vzorky ztrátou constraintu. Při jejich zkoušení je nezbytné použití bočních vrubů pro získání dodatečné úrovně constraintu a rovinnějšího čela trhliny. V příspěvku je také popisována metodologie pro určování lomové houževnatosti v tvárné oblasti a v tranzitní oblasti. Při dodržení určitých podmínek zkoušení jsou výsledky určené na KLST tělesech srovnatelné s hodnotami určenými na standardních tělesech pro tříbodový ohyb.",
 address="Ústav fyziky materiálů AV ČR",
 booktitle="Design a porušování materiálů - Křehký lom 2010",
 chapter="36145",
 howpublished="print",
 institution="Ústav fyziky materiálů AV ČR",
 year="2010",
 month="november",
 pages="35--42",
 publisher="Ústav fyziky materiálů AV ČR",
 type="conference paper"
}