Detail publikace

Vliv povlaku na lomové chování keramických pěn pří tahovém zatěžování

ŘEHOŘEK, L. DLOUHÝ, I. CHLUP, Z.

Originální název

Vliv povlaku na lomové chování keramických pěn pří tahovém zatěžování

Český název

Vliv povlaku na lomové chování keramických pěn pří tahovém zatěžování

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pěnové struktury jsou svými příznivými vlastnostmi velmi slibným typem materiálů pro mnohá odvětví. Aplikace nacházejí především na místech, kde je zapotřebí značné snížení hmotnosti (při zachování tuhosti), tlumení rázů či hluku. Při vzájemné kombinaci různých druhů materiálů tak mohou vznikat vysoce porézní kompozity s novými vlastnostmi. V případě keramických pěn může být do jisté míry zvýšena jejich nízká houževnatost a tím odstraněna jejich největší nevýhoda. V tomto článku jsou popsány mechanické vlastnosti kompozitních pěn tvořených keramickou kostrou povlakovanou různými organickými a anorganickými materiály.

Český abstrakt

Pěnové struktury jsou svými příznivými vlastnostmi velmi slibným typem materiálů pro mnohá odvětví. Aplikace nacházejí především na místech, kde je zapotřebí značné snížení hmotnosti (při zachování tuhosti), tlumení rázů či hluku. Při vzájemné kombinaci různých druhů materiálů tak mohou vznikat vysoce porézní kompozity s novými vlastnostmi. V případě keramických pěn může být do jisté míry zvýšena jejich nízká houževnatost a tím odstraněna jejich největší nevýhoda. V tomto článku jsou popsány mechanické vlastnosti kompozitních pěn tvořených keramickou kostrou povlakovanou různými organickými a anorganickými materiály.

Klíčová slova

keramická pěna, tahové zatěžování, keramický kompozit

Rok RIV

2010

Vydáno

04.11.2010

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-01-7

Kniha

KŘEHKÝ LOM 2010 sborník semináře Design a porušování materiálů

Edice

Design a porušování materiálů

Číslo edice

1

Strany od

157

Strany do

170

Strany počet

14

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT35600,
 author="Lukáš {Řehořek} and Ivo {Dlouhý} and Zdeněk {Chlup}",
 title="Vliv povlaku na lomové chování keramických pěn pří tahovém zatěžování",
 annote="Pěnové struktury jsou svými příznivými vlastnostmi velmi slibným typem materiálů pro mnohá odvětví. Aplikace nacházejí především na místech, kde je zapotřebí značné snížení hmotnosti (při zachování tuhosti), tlumení rázů či hluku. Při vzájemné kombinaci různých druhů materiálů tak mohou vznikat vysoce porézní kompozity s novými vlastnostmi. V případě keramických pěn může být do jisté míry zvýšena jejich nízká houževnatost a tím odstraněna jejich největší nevýhoda. V tomto článku jsou popsány mechanické vlastnosti kompozitních pěn tvořených keramickou kostrou povlakovanou různými organickými a anorganickými materiály.",
 address="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.",
 booktitle="KŘEHKÝ LOM 2010 sborník semináře Design a porušování materiálů",
 chapter="35600",
 edition="Design a porušování materiálů",
 howpublished="print",
 institution="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.",
 year="2010",
 month="november",
 pages="157--170",
 publisher="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.",
 type="conference paper"
}