Detail publikace

PREDIKCE TEPELNÉ POHODY DLE ZHANG S VYUŽITÍM TANABEHO MODELU FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

POKORNÝ, J. FIŠER, J. JÍCHA, M.

Originální název

PREDIKCE TEPELNÉ POHODY DLE ZHANG S VYUŽITÍM TANABEHO MODELU FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

Český název

PREDIKCE TEPELNÉ POHODY DLE ZHANG S VYUŽITÍM TANABEHO MODELU FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek představuje model tepelné pohody člověka navržený pro dynamické a nehomogenní prostředí. Jedná se o propojení fyziologického modelu člověka (modifikovaný Tanabeho model) a modelu tepelné pohody dle Zhang. Fyziologický model predikuje vnitřní teploty jádra člověka a pokožky pro 16 částí lidského těla. Na základě těchto teplot model dle Zhang vyhodnocuje lokální tepelný pocit a tepelný komfort na 19 místech lidského těla a také celkový tepelný pocit a komfort. Pro implementaci do jazyka Modelica je použit program Dymola 7.4. Model je testován ve 3 scénářích a výsledky jsou porovnány s modelem tepelné pohody dle Fialy, který je součástí programu Theseus-FE.

Český abstrakt

Článek představuje model tepelné pohody člověka navržený pro dynamické a nehomogenní prostředí. Jedná se o propojení fyziologického modelu člověka (modifikovaný Tanabeho model) a modelu tepelné pohody dle Zhang. Fyziologický model predikuje vnitřní teploty jádra člověka a pokožky pro 16 částí lidského těla. Na základě těchto teplot model dle Zhang vyhodnocuje lokální tepelný pocit a tepelný komfort na 19 místech lidského těla a také celkový tepelný pocit a komfort. Pro implementaci do jazyka Modelica je použit program Dymola 7.4. Model je testován ve 3 scénářích a výsledky jsou porovnány s modelem tepelné pohody dle Fialy, který je součástí programu Theseus-FE.

Klíčová slova

tepelná pohoda, Tanabeho model, model dle Zhang, Modelica

Rok RIV

2010

Vydáno

08.11.2010

Nakladatel

ČVUT

Místo

Praha

ISBN

978-80-254-8661-0

Kniha

Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6.konference IBPSA-CZ

Strany od

7

Strany do

11

Strany počet

191

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT34863,
 author="Jan {Pokorný} and Jan {Fišer} and Miroslav {Jícha}",
 title="PREDIKCE TEPELNÉ POHODY DLE ZHANG S VYUŽITÍM TANABEHO MODELU FYZIOLOGIE ČLOVĚKA",
 annote="Článek představuje model tepelné pohody člověka navržený pro dynamické a nehomogenní prostředí. Jedná se o propojení fyziologického modelu člověka (modifikovaný Tanabeho model) a modelu tepelné pohody dle Zhang. Fyziologický model predikuje vnitřní teploty jádra člověka a pokožky pro 16 částí lidského těla. Na základě těchto teplot model dle Zhang vyhodnocuje lokální tepelný pocit a tepelný komfort na 19 místech lidského těla a také celkový tepelný pocit a komfort. Pro implementaci do jazyka Modelica je použit program Dymola 7.4. Model je testován ve 3 scénářích a výsledky jsou porovnány s modelem tepelné pohody dle Fialy, který je součástí programu Theseus-FE.",
 address="ČVUT",
 booktitle="Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6.konference IBPSA-CZ",
 chapter="34863",
 howpublished="print",
 institution="ČVUT",
 year="2010",
 month="november",
 pages="7--11",
 publisher="ČVUT",
 type="conference paper"
}