Detail publikace

NAPĚTÍM ŘÍDITELNÝ BIKVAD S PROUDOVÝMI NÁSOBIČKAMI A SLEDOVAČI

ŠOTNER, R. SLEZÁK, J. ŠEBELA, R.

Originální název

NAPĚTÍM ŘÍDITELNÝ BIKVAD S PROUDOVÝMI NÁSOBIČKAMI A SLEDOVAČI

Český název

NAPĚTÍM ŘÍDITELNÝ BIKVAD S PROUDOVÝMI NÁSOBIČKAMI A SLEDOVAČI

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je ukázán návrh a počítačová analýza více-funkčního kmitočtového filtru integrátorové syntézy s proudovými násobičkami. Filtr realizuje přenosové funkce typu horní (HP), pásmová (PP) a dolní (DP) propust. Pozornost je zaměřena na elektronické nastavování důležitých parametrů filtru, jako je charakteristický kmitočet, činitel jakosti a základní přenos.

Český abstrakt

V příspěvku je ukázán návrh a počítačová analýza více-funkčního kmitočtového filtru integrátorové syntézy s proudovými násobičkami. Filtr realizuje přenosové funkce typu horní (HP), pásmová (PP) a dolní (DP) propust. Pozornost je zaměřena na elektronické nastavování důležitých parametrů filtru, jako je charakteristický kmitočet, činitel jakosti a základní přenos.

Klíčová slova

Více-funkční filtr, elektronické nastavování, počítačová simulace - OrCAD.

Rok RIV

2009

Vydáno

13.05.2009

Místo

Trencianske Jastrabie, Slovakia

ISBN

978-80-8075-395-5

Kniha

Proceedings of 3rd Conference of PhD. Students KONDOR 2009

Strany od

185

Strany do

188

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT33586,
  author="Roman {Šotner} and Josef {Slezák} and Radek {Šebela}",
  title="NAPĚTÍM ŘÍDITELNÝ BIKVAD S PROUDOVÝMI NÁSOBIČKAMI A SLEDOVAČI",
  annote="V příspěvku je ukázán návrh a počítačová analýza více-funkčního kmitočtového filtru
integrátorové syntézy s proudovými násobičkami. Filtr realizuje přenosové funkce typu horní (HP),
pásmová (PP) a dolní (DP) propust. Pozornost je zaměřena na elektronické nastavování důležitých
parametrů filtru, jako je charakteristický kmitočet, činitel jakosti a základní přenos.",
  booktitle="Proceedings of 3rd Conference of PhD. Students KONDOR 2009",
  chapter="33586",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2009",
  month="may",
  pages="185--188",
  type="conference paper"
}