Detail publikace

Optimalizace využití krajiny na základě historických dat a odtokových poměrů

ŠARAPATKA, B. CHMELOVÁ, R. DUMBROVSKÝ, M.

Originální název

Optimalizace využití krajiny na základě historických dat a odtokových poměrů

Český název

Optimalizace využití krajiny na základě historických dat a odtokových poměrů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

předložené práci jsou zhodnoceny změny využití půdy v povodí horního toku řeky Krupé, která je levostranným přítokem řeky Moravy. Veškeré studované charakteristiky byly stanoveny pro dvě časová období, a to rok 1930 a 2002 a byly ovlivněny jednak změnami hranic lesa a dále změnami v kulturách mezi ornou půdou a trvalými travními porosty. Pomocí metod CN křivek, univerzální rovnice pro výpočet erozního smyvu (USLE) a modelu DesQ byl zhodnocen vliv změn využití půdy na odtokové poměry v zájmové oblasti.

Český abstrakt

předložené práci jsou zhodnoceny změny využití půdy v povodí horního toku řeky Krupé, která je levostranným přítokem řeky Moravy. Veškeré studované charakteristiky byly stanoveny pro dvě časová období, a to rok 1930 a 2002 a byly ovlivněny jednak změnami hranic lesa a dále změnami v kulturách mezi ornou půdou a trvalými travními porosty. Pomocí metod CN křivek, univerzální rovnice pro výpočet erozního smyvu (USLE) a modelu DesQ byl zhodnocen vliv změn využití půdy na odtokové poměry v zájmové oblasti.

Klíčová slova

využití krajiny, odtokové poměry

Rok RIV

2007

Vydáno

12.04.2007

Nakladatel

Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

Místo

Nitra

ISBN

978-80-552-0054-5

Kniha

ENVIRO NITRA 2007

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

63

Strany do

70

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT32486,
 author="Miroslav {Dumbrovský}",
 title="Optimalizace využití krajiny na základě historických dat a odtokových poměrů",
 annote="předložené práci jsou zhodnoceny změny využití půdy v povodí horního toku řeky
Krupé, která je levostranným přítokem řeky Moravy. Veškeré studované charakteristiky byly
stanoveny pro dvě časová období, a to rok 1930 a 2002 a byly ovlivněny jednak změnami
hranic lesa a dále změnami v kulturách mezi ornou půdou a trvalými travními porosty.
Pomocí metod CN křivek, univerzální rovnice pro výpočet erozního smyvu (USLE) a modelu
DesQ byl zhodnocen vliv změn využití půdy na odtokové poměry v zájmové oblasti.",
 address="Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre",
 booktitle="ENVIRO NITRA 2007",
 chapter="32486",
 edition="1",
 institution="Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre",
 year="2007",
 month="april",
 pages="63--70",
 publisher="Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre",
 type="conference paper"
}