Detail publikace

Identifikace vlastností MR kapalin v mechatronických tlumících prvcích

ROUPEC, J. MAZŮREK, I. KLAPKA, M. ČÍŽ, P.

Originální název

Identification of MR Fluids properties in Mechatronic Damping Elements

Český název

Identifikace vlastností MR kapalin v mechatronických tlumících prvcích

Anglický název

Identification of MR Fluids properties in Mechatronic Damping Elements

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Mechatronic systems often use a magnetorheological fluids for the damping of movement. A significant dependence of their rheological properties on magnetic field is the main reason. Therefore these fluids are relatively well controllable in mechatronic systems. For correct control of these elements it is important to assign to MR fluids a suitable rheological model of behavior. This model describes a flow and viscosity dependences by various magnetizing currents and various shear rates. This paper is concerned with measurement problems of flow and viscosity curves on standard and original rheometers. Based on measured data, a behavior of MR fluid can be mathematically described, a relevant model can be compiled, a behavior of different MF fluids can compared or changes of mechanical properties during a measurement can be observed.

Český abstrakt

Mechatronické systémy používají často pro tlumení pohybu magnetoreologické kapaliny. Důvodem je významná závislost jejich reologických vlastností na magnetickém poli. Jsou proto v mechatronickém systému poměrně dobře regulovatelné. Pro správné řízení těchto prvků je důležité přiřadit MR kapalině vhodný reologický model chování. Tento model popisuje tokové a viskozitní závislosti při různých velikostech magnetizačního proudu a různých smykových rychlostech. Tento článek popisuje problematiku měření tokových a viskozitních křivek na standardních i originálních reometrech. Na základě naměřených dat lze matematicky popsat chování MR kapaliny, sestavit relevantní model, porovnat chování různých MR kapalin nebo sledovat změny mechanických vlastností v průběhu měření.

Anglický abstrakt

Mechatronic systems often use a magnetorheological fluids for the damping of movement. A significant dependence of their rheological properties on magnetic field is the main reason. Therefore these fluids are relatively well controllable in mechatronic systems. For correct control of these elements it is important to assign to MR fluids a suitable rheological model of behavior. This model describes a flow and viscosity dependences by various magnetizing currents and various shear rates. This paper is concerned with measurement problems of flow and viscosity curves on standard and original rheometers. Based on measured data, a behavior of MR fluid can be mathematically described, a relevant model can be compiled, a behavior of different MF fluids can compared or changes of mechanical properties during a measurement can be observed.

Klíčová slova

simulace, tlumič, závěs kola

Rok RIV

2009

Vydáno

18.11.2009

Nakladatel

Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Místo

Berlin, Heidelberg

ISBN

978-3-642-05021-3

Kniha

Recent Advances in Mechatronics 2008 - 2009

Číslo edice

1

Strany od

115

Strany do

120

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT30885,
 author="Jakub {Roupec} and Ivan {Mazůrek} and Milan {Klapka} and Petr {Číž}",
 title="Identification of MR Fluids properties in Mechatronic Damping Elements",
 annote="Mechatronic systems often use a magnetorheological fluids for the damping of movement. A significant dependence of their rheological properties on magnetic field is the main reason. Therefore these fluids are relatively well controllable in mechatronic systems. For correct control of these elements it is important to assign to MR fluids a suitable rheological model of behavior. This model describes a flow and viscosity dependences by various magnetizing currents and various shear rates. This paper is concerned with measurement problems of flow and viscosity curves on standard and original rheometers. Based on measured data, a behavior of MR fluid can be mathematically described, a relevant model can be compiled, a behavior of different MF fluids can compared or changes of mechanical properties during a measurement can be observed.",
 address="Springer-Verlag Berlin Heidelberg",
 booktitle="Recent Advances in Mechatronics 2008 - 2009",
 chapter="30885",
 howpublished="print",
 institution="Springer-Verlag Berlin Heidelberg",
 year="2009",
 month="november",
 pages="115--120",
 publisher="Springer-Verlag Berlin Heidelberg",
 type="conference paper"
}