Detail publikace

Vliv polohy výztuže betonu na únosnost styčníků s dodatečně osazovanými lepenými kotvami

BARNAT, J. BAJER, M.

Originální název

Vliv polohy výztuže betonu na únosnost styčníků s dodatečně osazovanými lepenými kotvami

Český název

Vliv polohy výztuže betonu na únosnost styčníků s dodatečně osazovanými lepenými kotvami

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá analýzou vlivu polohy výztuže na únosnost lepené kotvy zatížené tahovou silou. Kotvy umísťované do betonu se tak mohou křížit s existující výztuží v betonu. Při návrhu novostavby lze případné kolizi kotev s výztuží předcházet. Při rekonstrukcích je možné zjistit dodatečně polohu výztuže a přizpůsobit tak tvar kotevní desky a polohu kotev. Zpravidla je ale problematické provést návrh kotvení tak, aby výztuž nezasahovala do, od zatížení kotvami, aktivované oblasti betonu. Výztuž spadající do této oblasti betonu tak může negativně ovlivnit výsledné chování styčníku, především z pohledu mezní únosnosti odpovídající poruše betonu. Kontaktní plocha mezi výztuží a betonem může být při namáhání kolmo k výztuži původem počáteční trhliny. Článek se zabývá také možností návrhu speciální výztuže, která by mohla positivně ovlivnit únosnost kotvy.

Český abstrakt

Článek se zabývá analýzou vlivu polohy výztuže na únosnost lepené kotvy zatížené tahovou silou. Kotvy umísťované do betonu se tak mohou křížit s existující výztuží v betonu. Při návrhu novostavby lze případné kolizi kotev s výztuží předcházet. Při rekonstrukcích je možné zjistit dodatečně polohu výztuže a přizpůsobit tak tvar kotevní desky a polohu kotev. Zpravidla je ale problematické provést návrh kotvení tak, aby výztuž nezasahovala do, od zatížení kotvami, aktivované oblasti betonu. Výztuž spadající do této oblasti betonu tak může negativně ovlivnit výsledné chování styčníku, především z pohledu mezní únosnosti odpovídající poruše betonu. Kontaktní plocha mezi výztuží a betonem může být při namáhání kolmo k výztuži původem počáteční trhliny. Článek se zabývá také možností návrhu speciální výztuže, která by mohla positivně ovlivnit únosnost kotvy.

Klíčová slova

lepené kotvy, výztuž v betonu, porucha betonu, zatížení tahem

Rok RIV

2009

Vydáno

23.09.2009

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-635-5

Kniha

Ocelové konstrukce a mosty 2009

Strany od

15

Strany do

20

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT30251,
 author="Jan {Barnat} and Miroslav {Bajer}",
 title="Vliv polohy výztuže betonu na únosnost styčníků s dodatečně osazovanými lepenými kotvami",
 annote="Článek se zabývá analýzou vlivu polohy výztuže na únosnost lepené kotvy zatížené tahovou silou. Kotvy umísťované do betonu se tak mohou křížit s existující výztuží v betonu. Při návrhu novostavby lze případné kolizi kotev s výztuží předcházet. Při rekonstrukcích je možné zjistit dodatečně polohu výztuže a přizpůsobit tak tvar kotevní desky a polohu kotev. Zpravidla je ale problematické provést návrh kotvení tak, aby výztuž nezasahovala do, od zatížení kotvami, aktivované oblasti betonu. Výztuž spadající do této oblasti betonu tak může negativně ovlivnit výsledné chování styčníku, především z pohledu mezní únosnosti odpovídající poruše betonu. Kontaktní plocha mezi výztuží a betonem může být při namáhání kolmo k výztuži původem počáteční trhliny. Článek se zabývá také možností návrhu speciální výztuže, která by mohla positivně ovlivnit únosnost kotvy.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 booktitle="Ocelové konstrukce a mosty 2009",
 chapter="30251",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 year="2009",
 month="september",
 pages="15--20",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 type="conference paper"
}