Detail publikace

ŘEŠENÍ NEKOMPATIBILITY CAN SBĚRNIC

ROUPEC, J. MAZŮREK, I.

Originální název

THE SOLUTION OF CAN BUS INCOMPATIBILTY

Český název

ŘEŠENÍ NEKOMPATIBILITY CAN SBĚRNIC

Anglický název

THE SOLUTION OF CAN BUS INCOMPATIBILTY

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Development of a new car or setting of car parameters demand data logging of driving properties for back analysis. Data logging is provided by dataloggers, which can obtain data directly from analog inputs or from an onboard data system. This system already contains digital data and recently it is represented by CAN bus. Car manufactures did not be obliged to unify an address structure of messages not even baud rate. So that a mutual incompatibility of CAN bus in different marquees and even in models of the one marquee have become. This incompatibility between the data bus lines induces many problems at data logging. This paper describes a solution of these problems with the aid of a CANtoCAN converter by Squarell. First of all, the description of the data transmission between data bus lines with different baud rate, address substitution of messages and a change of the structure and content of messages.

Český abstrakt

Při vývoji automobilu nebo při nastavování vozu je třeba pro zpětný rozbor zaznamenávat jízdní parametry. Záznam dat obstarávají dataloggery, které mohou získat data přímo z analogových vstupů nebo z palubní datové sítě. Ta obsahuje již digitalizovaná data a v poslední době je převážně reprezentovaná CAN sběrnicí. Výrobci osobních vozů nebyli nuceni unifikovat adresovou strukturu zpráv ani přenosovou rychlost, takže došlo k vzájemné nekompatibilitě CAN sběrnic u různých značek a dokonce i modelů jedné značky. Nekompatibilita mezi sběrnicemi způsobuje značné problémy při záznamu dat. V této práci je popsáno řešení těchto problémů pomocí převodníku CANtoCAN firmy Squarell. Především popis přenosu dat mezi sběrnicemi s rozdílnou přenosovou rychlostí, přeadresování zprávy a změna struktury a obsahu zprávy.

Anglický abstrakt

Development of a new car or setting of car parameters demand data logging of driving properties for back analysis. Data logging is provided by dataloggers, which can obtain data directly from analog inputs or from an onboard data system. This system already contains digital data and recently it is represented by CAN bus. Car manufactures did not be obliged to unify an address structure of messages not even baud rate. So that a mutual incompatibility of CAN bus in different marquees and even in models of the one marquee have become. This incompatibility between the data bus lines induces many problems at data logging. This paper describes a solution of these problems with the aid of a CANtoCAN converter by Squarell. First of all, the description of the data transmission between data bus lines with different baud rate, address substitution of messages and a change of the structure and content of messages.

Klíčová slova

CAN bus, OBD, datalogger

Rok RIV

2008

Vydáno

15.05.2008

Nakladatel

Academia centrum UTB ve Zlíně

Místo

Academia Centrum UTB, Mostní 5139, Zlín

ISBN

978-80-7318-707-1

Kniha

31. mezinárodní konference TD 2008 - DIAGON 2008 - Sborník přednášek

Strany od

60

Strany do

65

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT27148,
 author="Jakub {Roupec} and Ivan {Mazůrek}",
 title="THE SOLUTION OF CAN BUS INCOMPATIBILTY",
 annote="Development of a new car or setting of car parameters demand data logging of driving properties for back analysis. Data logging is provided by dataloggers, which can obtain data directly from analog inputs or from an onboard data system. This system already contains digital data and recently it is represented by CAN bus. Car manufactures did not be obliged to unify an address structure of messages not even baud rate. So that a mutual incompatibility of CAN bus in different marquees and even in models of the one marquee have become. This incompatibility between the data bus lines induces many problems at data logging. This paper describes a solution of these problems with the aid of a CANtoCAN converter by Squarell. First of all, the description of the data transmission between data bus lines with different baud rate, address substitution of messages and a change of the structure and content of messages.",
 address="Academia centrum UTB ve Zlíně",
 booktitle="31. mezinárodní konference TD 2008 - DIAGON 2008 - Sborník přednášek",
 chapter="27148",
 howpublished="print",
 institution="Academia centrum UTB ve Zlíně",
 year="2008",
 month="may",
 pages="60--65",
 publisher="Academia centrum UTB ve Zlíně",
 type="conference paper"
}