Detail publikace

Možnosti využití DMT pro kvantifikaci erozního smyvu jako podklad pro návrh prvků společných zařízení

DUMBROVSKÝ, M. HOŠKOVÁ, V.

Originální název

Možnosti využití DMT pro kvantifikaci erozního smyvu jako podklad pro návrh prvků společných zařízení

Český název

Možnosti využití DMT pro kvantifikaci erozního smyvu jako podklad pro návrh prvků společných zařízení

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Řešení pozemkových úprav, organizace využívání půdního fondu a celkově prostorové plánování v oblasti vodního hospodářství krajiny se dnes neobejde bez vytváření podkladů (zejména hydrologických) pro návrh protierozních a protipovodňových opatření v krajině. Velký význam při vytváření těchto podkladů má prostředí geografických informačních systémů (GIS) prostřednictvím hydrologických nástrojů.

Český abstrakt

Řešení pozemkových úprav, organizace využívání půdního fondu a celkově prostorové plánování v oblasti vodního hospodářství krajiny se dnes neobejde bez vytváření podkladů (zejména hydrologických) pro návrh protierozních a protipovodňových opatření v krajině. Velký význam při vytváření těchto podkladů má prostředí geografických informačních systémů (GIS) prostřednictvím hydrologických nástrojů.

Klíčová slova

erozní smyv, DMT, plán prvků společných zařízení

Rok RIV

2008

Vydáno

17.06.2008

Místo

Ústí nad Labem

ISBN

978-80-86671-52-9

Kniha

Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území. Sborník z meziregionálního odborného semináře.

Číslo edice

1

Strany od

23

Strany do

26

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT26632,
 author="Miroslav {Dumbrovský} and Veronika {Sobotková}",
 title="Možnosti využití DMT pro kvantifikaci erozního smyvu jako podklad pro návrh prvků společných zařízení",
 annote="Řešení pozemkových úprav, organizace využívání půdního fondu a celkově prostorové plánování v oblasti vodního hospodářství krajiny se dnes neobejde bez vytváření podkladů (zejména hydrologických) pro návrh protierozních a protipovodňových opatření v krajině. Velký význam při vytváření těchto podkladů má prostředí geografických informačních systémů (GIS) prostřednictvím hydrologických nástrojů.",
 booktitle="Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území. Sborník z meziregionálního odborného semináře.",
 chapter="26632",
 howpublished="print",
 year="2008",
 month="june",
 pages="23--26",
 type="conference paper"
}