Detail publikace

Koncepce řešení ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy

DUMBROVSKÝ, M. STARÝ, M.

Originální název

Koncepce řešení ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy

Český název

Koncepce řešení ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zajištění přiměřené ochrany Krnova, Opavy a dalších obcí ležících podél toku řeky Opavy až po soutok s Moravicí je zadání, o jehož koncepci je dlouhou dobu vedena diskuse. Posouzení a optimalizace navrhovaného komplexního systému ochrany před povodněmi je prováděno s podporou srážkoodtokového modelu, vycházejícího z reálných historických povodňových epizod a z teoretických povodňových vln. Předkládaný příspěvek popisuje jednotlivé koncepční kroky při řešení dané problematiky.

Český abstrakt

Zajištění přiměřené ochrany Krnova, Opavy a dalších obcí ležících podél toku řeky Opavy až po soutok s Moravicí je zadání, o jehož koncepci je dlouhou dobu vedena diskuse. Posouzení a optimalizace navrhovaného komplexního systému ochrany před povodněmi je prováděno s podporou srážkoodtokového modelu, vycházejícího z reálných historických povodňových epizod a z teoretických povodňových vln. Předkládaný příspěvek popisuje jednotlivé koncepční kroky při řešení dané problematiky.

Klíčová slova

komplexní systém ochrany před povodněmi, odtok, srážkoodtokový model

Rok RIV

2007

Vydáno

13.11.2007

Nakladatel

neuveden

Místo

Praha a Bratislava

ISBN

978-80-01-03960-1

Kniha

Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007

Strany od

99

Strany do

109

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT26258,
 author="Miroslav {Dumbrovský} and Miloš {Starý}",
 title="Koncepce řešení ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy",
 annote="Zajištění přiměřené ochrany Krnova, Opavy a dalších obcí ležících podél toku řeky Opavy až po soutok s Moravicí je zadání, o jehož koncepci je dlouhou dobu vedena diskuse. Posouzení a optimalizace navrhovaného komplexního systému ochrany před povodněmi je prováděno s podporou srážkoodtokového modelu, vycházejícího z reálných historických povodňových epizod a z teoretických povodňových vln. Předkládaný příspěvek popisuje jednotlivé koncepční kroky při řešení dané problematiky.
",
 address="neuveden",
 booktitle="Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007",
 chapter="26258",
 institution="neuveden",
 year="2007",
 month="november",
 pages="99--109",
 publisher="neuveden",
 type="conference paper"
}