Detail publikace

Generace náboje v konjugovaných polymerních materiálech vhodných pro fotovoltaické aplikace

WEITER, M.

Originální název

Generace náboje v konjugovaných polymerních materiálech vhodných pro fotovoltaické aplikace

Český název

Generace náboje v konjugovaných polymerních materiálech vhodných pro fotovoltaické aplikace

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

rocesy fotoindukovaná generace náboje a jeho následný transport jsou klíčové charakteristiky polymerních materiálů umožňující jejich využití v organických solárních článcích a detektorech světla. Jelikož tyto procesy nejsou ještě zevrubně probádány, velice často se setkáváme s přístupem, který předpokládá, že optoelektrické vlastnosti konjugovaných polymerů lze popsat na základě teorie fyzikálního aparátu vyvinutého pro popis a charakterizaci optoelektronických procesů v molekulových krystalech. Například velice často se v odborné literatuře setkáváme s názorem, že fotogeneraci náboje v různých organických materiálech včetně polymerů lze popsat na základě Onsagerova modelu [1]. Tato teorie popisuje fotogeneraci nosičů náboje jako dvoustupňový proces. První částí je vznik coulombicky vázaných párů elektron-díra, který je nezávislý na teplotě a elektrickém poli. Následujícím procesem je disociace těchto coulombicky vázaných párů na základě difúzního pohybu, která je závislá jak na teplotě tak i na elektrickém poli.S cílem charakterizovat fotogeneraci náboje v konjugovaných polymerních materiálech a zjistit, zda se konjugované polymery chovají odlišně či nikoli, byly měřeny charakteristiky transientní fotovodivosti vybraných pi-konjugovaných polymerů v závislosti na teplotě a přiloženém elektrickém poli.

Český abstrakt

rocesy fotoindukovaná generace náboje a jeho následný transport jsou klíčové charakteristiky polymerních materiálů umožňující jejich využití v organických solárních článcích a detektorech světla. Jelikož tyto procesy nejsou ještě zevrubně probádány, velice často se setkáváme s přístupem, který předpokládá, že optoelektrické vlastnosti konjugovaných polymerů lze popsat na základě teorie fyzikálního aparátu vyvinutého pro popis a charakterizaci optoelektronických procesů v molekulových krystalech. Například velice často se v odborné literatuře setkáváme s názorem, že fotogeneraci náboje v různých organických materiálech včetně polymerů lze popsat na základě Onsagerova modelu [1]. Tato teorie popisuje fotogeneraci nosičů náboje jako dvoustupňový proces. První částí je vznik coulombicky vázaných párů elektron-díra, který je nezávislý na teplotě a elektrickém poli. Následujícím procesem je disociace těchto coulombicky vázaných párů na základě difúzního pohybu, která je závislá jak na teplotě tak i na elektrickém poli.S cílem charakterizovat fotogeneraci náboje v konjugovaných polymerních materiálech a zjistit, zda se konjugované polymery chovají odlišně či nikoli, byly měřeny charakteristiky transientní fotovodivosti vybraných pi-konjugovaných polymerů v závislosti na teplotě a přiloženém elektrickém poli.

Rok RIV

2006

Vydáno

12.06.2006

Nakladatel

Czech RE agency

Místo

Brno

ISBN

80-239-7361-4

Kniha

Sborník příspěvků

Strany od

39

Strany do

45

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT24209,
 author="Martin {Weiter}",
 title="Generace náboje v konjugovaných polymerních materiálech vhodných pro fotovoltaické aplikace",
 annote="rocesy fotoindukovaná generace náboje a jeho následný transport jsou klíčové charakteristiky polymerních materiálů umožňující jejich využití v organických solárních článcích a detektorech světla. Jelikož tyto procesy nejsou ještě zevrubně probádány, velice často se setkáváme s přístupem, který předpokládá, že optoelektrické vlastnosti konjugovaných polymerů lze popsat na základě teorie fyzikálního aparátu vyvinutého pro popis a charakterizaci optoelektronických procesů v molekulových krystalech. Například velice často se v odborné literatuře setkáváme s názorem, že fotogeneraci náboje v různých organických materiálech včetně polymerů lze popsat na základě Onsagerova modelu [1]. Tato teorie popisuje fotogeneraci nosičů náboje jako dvoustupňový proces. První částí je vznik coulombicky vázaných párů elektron-díra, který je nezávislý na teplotě a elektrickém poli. Následujícím procesem je disociace těchto coulombicky vázaných párů na základě difúzního pohybu, která je závislá jak na teplotě tak i na elektrickém poli.S cílem charakterizovat fotogeneraci náboje v konjugovaných polymerních materiálech a zjistit, zda se konjugované polymery chovají odlišně či nikoli, byly měřeny charakteristiky transientní fotovodivosti vybraných pi-konjugovaných polymerů v závislosti na teplotě a přiloženém elektrickém poli.",
 address="Czech RE agency",
 booktitle="Sborník příspěvků",
 chapter="24209",
 institution="Czech RE agency",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="june",
 pages="39--45",
 publisher="Czech RE agency",
 type="conference paper"
}