Detail publikace

Vícefunkční přeľaditelný aktivní filtr

ŠOTNER, R.

Originální název

Vícefunkční přeľaditelný aktivní filtr

Český název

Vícefunkční přeľaditelný aktivní filtr

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je uveden univerzální multifunkční (DP, HP, PP) aktivní RC filtr, druhého řádu s transkonduktivními operačními zesilovači LM 13700, založen na vícesmyčkové zpětnovazební struktuře. Diskutována je možnost jeho elektronického přelaďování a nastavování činitele jakosti. Navržený filtr byl simulován ve Spice postaven a experimentálně ověřen.

Český abstrakt

V příspěvku je uveden univerzální multifunkční (DP, HP, PP) aktivní RC filtr, druhého řádu s transkonduktivními operačními zesilovači LM 13700, založen na vícesmyčkové zpětnovazební struktuře. Diskutována je možnost jeho elektronického přelaďování a nastavování činitele jakosti. Navržený filtr byl simulován ve Spice postaven a experimentálně ověřen.

Klíčová slova

Aktivní RC filtr; bikvad, multifunkční filtr; přeľaditelný filtr; transkonduktivní operační zesilovač.

Rok RIV

2007

Vydáno

28.04.2007

Nakladatel

FECT BUT, Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3409-7

Kniha

Proc. of conf. Student EEICT 2007

Strany od

64

Strany do

67

Strany počet

4

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT23096,
 author="Roman {Šotner}",
 title="Vícefunkční přeľaditelný aktivní filtr",
 annote="V příspěvku je uveden univerzální multifunkční (DP, HP, PP) aktivní RC filtr, druhého řádu s transkonduktivními operačními zesilovači LM 13700, založen na vícesmyčkové zpětnovazební struktuře. Diskutována je možnost jeho elektronického přelaďování a nastavování činitele jakosti. Navržený filtr byl simulován ve Spice postaven a experimentálně ověřen.",
 address="FECT BUT, Brno",
 booktitle="Proc. of conf. Student EEICT 2007",
 chapter="23096",
 howpublished="print",
 institution="FECT BUT, Brno",
 year="2007",
 month="april",
 pages="64--67",
 publisher="FECT BUT, Brno",
 type="conference paper"
}