Publication detail

Vícefunkční přeľaditelný aktivní filtr

Original Title

Vícefunkční přeľaditelný aktivní filtr

Czech Title

Vícefunkční přeľaditelný aktivní filtr

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je uveden univerzální multifunkční (DP, HP, PP) aktivní RC filtr, druhého řádu s transkonduktivními operačními zesilovači LM 13700, založen na vícesmyčkové zpětnovazební struktuře. Diskutována je možnost jeho elektronického přelaďování a nastavování činitele jakosti. Navržený filtr byl simulován ve Spice postaven a experimentálně ověřen.

Czech abstract

V příspěvku je uveden univerzální multifunkční (DP, HP, PP) aktivní RC filtr, druhého řádu s transkonduktivními operačními zesilovači LM 13700, založen na vícesmyčkové zpětnovazební struktuře. Diskutována je možnost jeho elektronického přelaďování a nastavování činitele jakosti. Navržený filtr byl simulován ve Spice postaven a experimentálně ověřen.

BibTex


@inproceedings{BUT23096,
 author="Roman {Šotner}",
 title="Vícefunkční přeľaditelný aktivní filtr",
 annote="V příspěvku je uveden univerzální multifunkční (DP, HP, PP) aktivní RC filtr, druhého řádu s transkonduktivními operačními zesilovači LM 13700, založen na vícesmyčkové zpětnovazební struktuře. Diskutována je možnost jeho elektronického přelaďování a nastavování činitele jakosti. Navržený filtr byl simulován ve Spice postaven a experimentálně ověřen.",
 address="FECT BUT, Brno",
 booktitle="Proc. of conf. Student EEICT 2007",
 chapter="23096",
 howpublished="print",
 institution="FECT BUT, Brno",
 year="2007",
 month="april",
 pages="64--67",
 publisher="FECT BUT, Brno",
 type="conference paper"
}