Detail publikace

Průraz diafragmového výboje v kapalinách

PROCHÁZKOVÁ, J. STARÁ, Z. KRČMA, F.

Originální název

Breakdown of the DC Diaphragm Discharge in Liquids

Český název

Průraz diafragmového výboje v kapalinách

Anglický název

Breakdown of the DC Diaphragm Discharge in Liquids

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper presents results of breakdown phenomenon in the DC diaphragm discharge generated in water solutions of various electrolytes. The determined breakdown voltage beheld into the range of 1100-1300 V in wide range of studied solution conductivities (50-1400 mikro S/cm) independently on the electrolyte kind, the recorded breakdown current was 20-50 mA. Both voltage and current values during the breakdown were more or less constant in the particular region of selected conductivities (approximately 200-1400 mikro S/cm), these values were only slightly increasing (in the case of current) or decreasing (in the case of voltage), respectively, with the increasing solution conductivity (i.e. electrolyte concentration). Beyond this "stable" region, the breakdown characteristics were strongly dependent on the conductivity and partially on the solution kind, too. Comparison of various electrolytes dissolved in the treated solution show only a slight influence on the breakdown characteristics.

Český abstrakt

Práce prezentuje výsledky zkoumání momentu zapálení stejnosměrného diafragmového výboje ve vodných roztocích různých elektrolytů. Stanovená zápalná napětí spadala do rozmezí 1100-1300 V pro široký okruh studovaných vodivostí roztoku (50-1400 mikro S/cm) nezávisle na druhu elektrolytu. Zaznamenané hodnoty proudu při zapálení výboje byly 20-50 mA. Hodnoty jak napětí, tak proudu během zapálení výboje byly víceméně konstantní v konkrétní zvolené oblasti vodivostí (přibližně 200-1400 mikro S/cm). Tyto hodnoty pouze slabě rostly (v případě proudu) či klesaly (v případě napětí) s rostoucí vodivostí roztoku (tj. se vrůstající koncentrací elektrolytu). Mimo tuto "stabilní" oblast byly charakteristiky zapálení výboje silně závislé na vodivosti a částečně i na druhu roztoku. Z porovnání různých elektrolytů rozpuštěných ve zkoumaném roztoku vyplynul slabý vliv tohoto parametru na charakteristiky zapálení výboje.

Anglický abstrakt

This paper presents results of breakdown phenomenon in the DC diaphragm discharge generated in water solutions of various electrolytes. The determined breakdown voltage beheld into the range of 1100-1300 V in wide range of studied solution conductivities (50-1400 mikro S/cm) independently on the electrolyte kind, the recorded breakdown current was 20-50 mA. Both voltage and current values during the breakdown were more or less constant in the particular region of selected conductivities (approximately 200-1400 mikro S/cm), these values were only slightly increasing (in the case of current) or decreasing (in the case of voltage), respectively, with the increasing solution conductivity (i.e. electrolyte concentration). Beyond this "stable" region, the breakdown characteristics were strongly dependent on the conductivity and partially on the solution kind, too. Comparison of various electrolytes dissolved in the treated solution show only a slight influence on the breakdown characteristics.

Rok RIV

2007

Vydáno

24.06.2007

Nakladatel

CIAM

Místo

Moskva

ISBN

978-5-94588-047-4

Kniha

Proeedings of 3rd International Symposium on Non-Equilibrium Processes, Plasma, Combustion and Atmospheric Phenomena

Strany od

85

Strany do

85

Strany počet

1

BibTex


@inproceedings{BUT22818,
 author="Jana {Procházková} and Zdenka {Kozáková} and František {Krčma}",
 title="Breakdown of the DC Diaphragm Discharge in Liquids",
 annote="This paper presents results of breakdown phenomenon in the DC diaphragm discharge generated in water solutions of various electrolytes. The determined breakdown voltage beheld into the range of 1100-1300 V in wide range of studied solution conductivities (50-1400 mikro S/cm) independently on the electrolyte kind, the recorded breakdown current was 20-50 mA. Both voltage and current values during the breakdown were more or less constant in the particular region of selected conductivities (approximately 200-1400 mikro S/cm), these values were only slightly increasing (in the case of current) or decreasing (in the case of voltage), respectively, with the increasing solution conductivity (i.e. electrolyte concentration). Beyond this "stable" region, the breakdown characteristics were strongly dependent on the conductivity and partially on the solution kind, too. Comparison of various electrolytes dissolved in the treated solution show only a slight influence on the breakdown characteristics.",
 address="CIAM",
 booktitle="Proeedings of 3rd International Symposium on Non-Equilibrium Processes, Plasma, Combustion and Atmospheric Phenomena",
 chapter="22818",
 institution="CIAM",
 year="2007",
 month="june",
 pages="85--85",
 publisher="CIAM",
 type="conference paper"
}