Detail publikace

Analýza objemových toků v proudu vzduchu metodou PIV

KOŠNER, J. PAVELEK, M.

Originální název

Analýza objemových toků v proudu vzduchu metodou PIV

Český název

Analýza objemových toků v proudu vzduchu metodou PIV

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na využití měřicího sytému PIV při analýze objemových toků v proudu vzduchu ze štěrbinové vyústky. Laserový měřicí sytém PIV představuje velice efektivní způsob výzkumu proudění větracího vzduchu. Na rozdíl např. od žárové anemometrie umožňuje sledovat najednou prostor o rozměrech až 1 x 1 m. Jako trasovací částice se využívají heliem plněné bublinky zaváděné do proudícího vzduchu. Ze získaných výsledků byly vyhodnoceny rychlostní profily a následně i objemové toky v jednotlivých částech proudu. Získané výsledky byly porovnány s dostupnými teoretickými vztahy.

Český abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na využití měřicího sytému PIV při analýze objemových toků v proudu vzduchu ze štěrbinové vyústky. Laserový měřicí sytém PIV představuje velice efektivní způsob výzkumu proudění větracího vzduchu. Na rozdíl např. od žárové anemometrie umožňuje sledovat najednou prostor o rozměrech až 1 x 1 m. Jako trasovací částice se využívají heliem plněné bublinky zaváděné do proudícího vzduchu. Ze získaných výsledků byly vyhodnoceny rychlostní profily a následně i objemové toky v jednotlivých částech proudu. Získané výsledky byly porovnány s dostupnými teoretickými vztahy.

Rok RIV

2006

Vydáno

06.12.2006

Nakladatel

Technical University of Liberec

Místo

Liberec

ISBN

80-7372-141-4

Kniha

Experimental Fluid mechanics 2006, Conference Proceedings

Strany od

227

Strany do

230

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT22126,
 author="Jan {Košner} and Milan {Pavelek}",
 title="Analýza objemových toků v proudu vzduchu metodou PIV",
 annote="Příspěvek se zaměřuje na využití měřicího sytému PIV při analýze objemových toků v proudu vzduchu ze štěrbinové vyústky. Laserový měřicí sytém PIV představuje velice efektivní způsob výzkumu proudění větracího vzduchu. Na rozdíl např. od žárové anemometrie umožňuje sledovat najednou prostor o rozměrech až 1 x 1 m. Jako trasovací částice se využívají heliem plněné bublinky zaváděné do proudícího vzduchu. Ze získaných výsledků byly vyhodnoceny rychlostní profily a následně i objemové toky v jednotlivých částech proudu. Získané výsledky byly porovnány s dostupnými teoretickými vztahy.",
 address="Technical University of Liberec",
 booktitle="Experimental Fluid mechanics 2006, Conference Proceedings",
 chapter="22126",
 institution="Technical University of Liberec",
 year="2006",
 month="december",
 pages="227--230",
 publisher="Technical University of Liberec",
 type="conference paper"
}