Detail publikace

Rychlé LBIC rastrování solárních článků

JANDOVÁ, K. FOŘT, T. BOUŠEK, J.

Originální název

Rychlé LBIC rastrování solárních článků

Český název

Rychlé LBIC rastrování solárních článků

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro detekci lokálních defektů v solárním článku se používá velmi často metody LBIC (Light Beam Induced Current). Výsledkem je obrázek indikující rozdíly v lokální sériové a derivační rezistivitě a také lokální míře rekombinace minoritních nosičů. Laserový paprsek scanuje pod povrchem solárního článku. Celý proces je závislý na požadované kvalitě výstupního obrázku. Test tedy může trvat i několik hodin. Metoda pro rychlé rastrování solárního článku je založena na principu metody LBIC a také využívá částečně její pracoviště. Místo laserového paprsku je instalována řada červených SMD LED přes celou délku solárního článku. Rastrování probíhá v osách X a Y. V principu stačí jedno přerastrování v těchto souřadnicích. Z proudové odezvy paprsku je poznat rozložení defektů v ploše. Hodnoty z nascanovaných souřadnic jsou v počítači ukládány do matice a sečteny. Zobrazení výpočtu není stejné jako u metody LBIC, avšak informace o pozici a o změně intenzity proudu tu je. Zpracování dat probíhá v programu MATLAB. Pro různé hloubky vniku světla je možné použít žluté, zelené a modré LED. Touto cestou se pak dostáváme co nejblíže k přechodu.

Český abstrakt

Pro detekci lokálních defektů v solárním článku se používá velmi často metody LBIC (Light Beam Induced Current). Výsledkem je obrázek indikující rozdíly v lokální sériové a derivační rezistivitě a také lokální míře rekombinace minoritních nosičů. Laserový paprsek scanuje pod povrchem solárního článku. Celý proces je závislý na požadované kvalitě výstupního obrázku. Test tedy může trvat i několik hodin. Metoda pro rychlé rastrování solárního článku je založena na principu metody LBIC a také využívá částečně její pracoviště. Místo laserového paprsku je instalována řada červených SMD LED přes celou délku solárního článku. Rastrování probíhá v osách X a Y. V principu stačí jedno přerastrování v těchto souřadnicích. Z proudové odezvy paprsku je poznat rozložení defektů v ploše. Hodnoty z nascanovaných souřadnic jsou v počítači ukládány do matice a sečteny. Zobrazení výpočtu není stejné jako u metody LBIC, avšak informace o pozici a o změně intenzity proudu tu je. Zpracování dat probíhá v programu MATLAB. Pro různé hloubky vniku světla je možné použít žluté, zelené a modré LED. Touto cestou se pak dostáváme co nejblíže k přechodu.

Klíčová slova

solární články

Rok RIV

2006

Vydáno

01.01.2006

Nakladatel

Czech RE Agency

Místo

Rožnov p. R.

ISBN

80-239-7361-4

Kniha

2. česko-slovenská fotovoltaická konference

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

3

Strany počet

3

BibTex


@inproceedings{BUT19489,
 author="Kristýna {Jandová} and Tomáš {Fořt} and Jaroslav {Boušek}",
 title="Rychlé LBIC rastrování solárních článků",
 annote="Pro detekci lokálních defektů v solárním článku se používá velmi často metody LBIC (Light Beam
Induced Current). Výsledkem je obrázek indikující rozdíly v lokální sériové a derivační rezistivitě
a také lokální míře rekombinace minoritních nosičů.
Laserový paprsek scanuje pod povrchem solárního článku. Celý proces je závislý na požadované
kvalitě výstupního obrázku. Test tedy může trvat i několik hodin. Metoda pro rychlé rastrování
solárního článku je založena na principu metody LBIC a také využívá částečně její pracoviště.
Místo laserového paprsku je instalována řada červených SMD LED přes celou délku solárního
článku. Rastrování probíhá v osách X a Y. V principu stačí jedno přerastrování v těchto
souřadnicích. Z proudové odezvy paprsku je poznat rozložení defektů v ploše. Hodnoty
z nascanovaných souřadnic jsou v počítači ukládány do matice a sečteny. Zobrazení výpočtu není
stejné jako u metody LBIC, avšak informace o pozici a o změně intenzity proudu tu je. Zpracování
dat probíhá v programu MATLAB. Pro různé hloubky vniku světla je možné použít žluté, zelené a
modré LED. Touto cestou se pak dostáváme co nejblíže k přechodu.",
 address="Czech RE Agency",
 booktitle="2. česko-slovenská fotovoltaická konference",
 chapter="19489",
 institution="Czech RE Agency",
 year="2006",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="Czech RE Agency",
 type="conference paper"
}