Detail publikace

Hodnotové řízení podniku založené na EVA.

STAŇKOVÁ, M. KHATEB, F.

Originální název

Hodnotové řízení podniku založené na EVA.

Český název

Hodnotové řízení podniku založené na EVA.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Model ekonomické přidané hodnoty se používá k řízení a hodnocení podniků. Poskytuje rychlý a relativně nenákladný přehled o stavu a minulém vývoji hospodaření podniku a o jeho schopnostech zvyšovat hodnotu vložených prostředků. Jeho implementace napomáhá podnikovému vedení s řízením společnosti. Tento článek je zaměřen na hodnotově orientovaný systém řízení založený na ukazateli EVA a klade si za cíl zabývat se podrobně faktory, které působí na velikost ekonomické přidané hodnoty, popis modelu finančního řízení EVA včetně vysvětlení si jeho jednotlivých částí.Vzhledem k tomu, že je celý proces řízení závislý na lidech, bude se část tohoto příspěvku ubírat i směrem hmotné zainteresovanosti podle ekonomické přidané hodnoty a s ní úzce souvisejícím systémem motivace založeným na bonusovém programu EVA, který v oblasti finančního řízení sehrává velmi významnou roli. I přes skutečnost, že lze ekonomickou přidanou hodnotu považovat za jeden z mála ukazatelů, které lze v současné době používat pro správný způsob měření výkonnosti podniku, mohou se při jeho implementaci v podnikové praxi vyskytnout určité nedostatky.I přes určité nedostatky je model EVA považován za jeden z nejvhodnějších. Díky zahrnutí více ukazatelů a jejich rozkladu umožňuje hodnocení ekonomické efektivnosti nejen pro vlastníky, ale i pro ostatní osoby zainteresované na podnikání - zejména managementu a poskytovatelů kapitálu. Řízení podniku v závislosti na modelu EVA umožňuje sjednotit cíle a zájmy shareholderů i stakeholderů, což je důležitým předpokladem efektivního podnikání.

Český abstrakt

Model ekonomické přidané hodnoty se používá k řízení a hodnocení podniků. Poskytuje rychlý a relativně nenákladný přehled o stavu a minulém vývoji hospodaření podniku a o jeho schopnostech zvyšovat hodnotu vložených prostředků. Jeho implementace napomáhá podnikovému vedení s řízením společnosti. Tento článek je zaměřen na hodnotově orientovaný systém řízení založený na ukazateli EVA a klade si za cíl zabývat se podrobně faktory, které působí na velikost ekonomické přidané hodnoty, popis modelu finančního řízení EVA včetně vysvětlení si jeho jednotlivých částí.Vzhledem k tomu, že je celý proces řízení závislý na lidech, bude se část tohoto příspěvku ubírat i směrem hmotné zainteresovanosti podle ekonomické přidané hodnoty a s ní úzce souvisejícím systémem motivace založeným na bonusovém programu EVA, který v oblasti finančního řízení sehrává velmi významnou roli. I přes skutečnost, že lze ekonomickou přidanou hodnotu považovat za jeden z mála ukazatelů, které lze v současné době používat pro správný způsob měření výkonnosti podniku, mohou se při jeho implementaci v podnikové praxi vyskytnout určité nedostatky.I přes určité nedostatky je model EVA považován za jeden z nejvhodnějších. Díky zahrnutí více ukazatelů a jejich rozkladu umožňuje hodnocení ekonomické efektivnosti nejen pro vlastníky, ale i pro ostatní osoby zainteresované na podnikání - zejména managementu a poskytovatelů kapitálu. Řízení podniku v závislosti na modelu EVA umožňuje sjednotit cíle a zájmy shareholderů i stakeholderů, což je důležitým předpokladem efektivního podnikání.

Klíčová slova

růst hodnoty podniku, struktura kapitálu, EVA, bonusový systém založený na EVA, motivace

Vydáno

07.12.2005

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

Místo

Brno, Czech Republic

ISBN

80-214-3099-0

Kniha

Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT16451,
 author="Marie {Jakubcová} and Fabian {Khateb}",
 title="Hodnotové řízení podniku založené na EVA.",
 annote="Model ekonomické přidané hodnoty se používá k řízení a hodnocení podniků. Poskytuje rychlý a relativně nenákladný přehled o stavu a minulém vývoji hospodaření podniku a o jeho schopnostech zvyšovat hodnotu vložených prostředků. Jeho implementace napomáhá podnikovému vedení s řízením společnosti. Tento článek je zaměřen na hodnotově orientovaný systém řízení založený na ukazateli EVA a klade si za cíl zabývat se podrobně faktory, které působí na velikost ekonomické přidané hodnoty, popis modelu finančního řízení EVA včetně vysvětlení si jeho jednotlivých částí.Vzhledem k tomu, že je celý proces řízení závislý na lidech, bude se část tohoto příspěvku ubírat i směrem hmotné zainteresovanosti podle ekonomické přidané hodnoty a s ní úzce souvisejícím systémem motivace založeným na bonusovém programu EVA, který v oblasti finančního řízení sehrává velmi významnou roli. I přes skutečnost, že lze ekonomickou přidanou hodnotu považovat za jeden z mála ukazatelů, které lze v současné době používat pro správný způsob měření výkonnosti podniku, mohou se při jeho implementaci v podnikové praxi vyskytnout určité nedostatky.I přes určité nedostatky je model EVA považován za jeden z nejvhodnějších. Díky zahrnutí více ukazatelů a jejich rozkladu umožňuje hodnocení ekonomické efektivnosti nejen pro vlastníky, ale i pro ostatní osoby zainteresované na podnikání - zejména managementu a poskytovatelů kapitálu. Řízení podniku v závislosti na modelu EVA umožňuje sjednotit cíle a zájmy shareholderů i stakeholderů, což je důležitým předpokladem efektivního podnikání.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno",
 booktitle="Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies",
 chapter="16451",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno",
 year="2005",
 month="december",
 pages="1--6",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno",
 type="conference paper"
}