Detail publikace

POROVNÁNÍ MĚŘENÍ MALÝCH VZDÁLENOSTÍ NA KOMUTÁTORU UHLÍKOVÉM A MĚDĚNÉM

František Veselka Pavel Štorek

Originální název

POROVNÁNÍ MĚŘENÍ MALÝCH VZDÁLENOSTÍ NA KOMUTÁTORU UHLÍKOVÉM A MĚDĚNÉM

Český název

POROVNÁNÍ MĚŘENÍ MALÝCH VZDÁLENOSTÍ NA KOMUTÁTORU UHLÍKOVÉM A MĚDĚNÉM

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá rozdíly měření na měděném a uhlíkovém komutátoru při použití automatizovaného měřícího pracoviště ke sledování malých vzdáleností na rotujících částech elektrických strojů. Je uveden použitý princip měření indukčních sond sledujících vzdálenost elektricky vodivých předmětů a jsou zmíněny i další principy sledování malých vzdáleností. Prezentován je i popis měření a sestavení měřicího řetězce. V následujícím oddílu článku jsou zmíněny rozdíly v měření Cu a uhlíkových komutátorů a také rozdíly při měření válcového a diskového komutátoru. V závěru je zhodnocena měřicí metoda pro použití sledování malých vzdáleností na předvedených vzorcích komutátorů.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá rozdíly měření na měděném a uhlíkovém komutátoru při použití automatizovaného měřícího pracoviště ke sledování malých vzdáleností na rotujících částech elektrických strojů. Je uveden použitý princip měření indukčních sond sledujících vzdálenost elektricky vodivých předmětů a jsou zmíněny i další principy sledování malých vzdáleností. Prezentován je i popis měření a sestavení měřicího řetězce. V následujícím oddílu článku jsou zmíněny rozdíly v měření Cu a uhlíkových komutátorů a také rozdíly při měření válcového a diskového komutátoru. V závěru je zhodnocena měřicí metoda pro použití sledování malých vzdáleností na předvedených vzorcích komutátorů.

Vydáno

08.11.2005

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky Technická 8, 616 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

80-214-3052-4

Kniha

EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika

Číslo edice

první

Strany od

167

Strany do

170

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT16296,
 author="Pavel {Štorek} and František {Veselka}",
 title="POROVNÁNÍ MĚŘENÍ MALÝCH VZDÁLENOSTÍ NA KOMUTÁTORU UHLÍKOVÉM A MĚDĚNÉM",
 annote="Příspěvek se zabývá rozdíly měření na měděném a uhlíkovém komutátoru při použití
automatizovaného měřícího pracoviště ke sledování malých vzdáleností na rotujících částech
elektrických strojů. Je uveden použitý princip měření indukčních sond sledujících vzdálenost
elektricky vodivých předmětů a jsou zmíněny i další principy sledování malých vzdáleností.
Prezentován je i popis měření a sestavení měřicího řetězce. V následujícím oddílu článku jsou
zmíněny rozdíly v měření Cu a uhlíkových komutátorů a také rozdíly při měření válcového a
diskového komutátoru. V závěru je zhodnocena měřicí metoda pro použití sledování malých
vzdáleností na předvedených vzorcích komutátorů.",
 address="Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky Technická 8, 616 00 Brno",
 booktitle="EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika",
 chapter="16296",
 institution="Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky Technická 8, 616 00 Brno",
 year="2005",
 month="november",
 pages="167",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky Technická 8, 616 00 Brno",
 type="conference paper"
}