Detail publikace

Fotogrammetrie a laserové skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití

RAČEK, J. VOLAŘÍK, T. HANOUSEK, J. MACSEK, T. HLAVÍNEK, P.

Originální název

Fotogrammetrie a laserové skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití

Český název

Fotogrammetrie a laserové skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Technologie fotogrammetrie a laserového skenování s vyhodnocením dat je možné využít nejen v projekční přípravě ale také v praktické rovině provozování vybraných vodohospodářských objektů jako jsou vodojemy a čerpací stanice pitné vody. Vodohospodářské objekty byly zachyceny pomocí technologie statického pozemního laserového skenování. Tato technologie umožňuje zároveň pořízení laserového mračna bodů společně s pořízením snímků použitých pro obarvení mračna bodů a vytvoření panoramatických snímků. Jednotlivé laserové skeny byly následně propojeny pomocí referenčních koulí nebo terčů instalovaných v místě pořízení mračna a snímků a geodeticky zaměřeny pro transformaci do souřadnicového a výškového systému S-JTSK a Bpv. Laserové mračno bodů bylo doplněno snímky z leteckého snímkování bezpilotním prostředkem a následně fotogrammetricky vytvořeným mračnem bodů z leteckých snímků. Uživatelský výstup využití mračna bodů, panoramatických snímků a popisných informací jednotlivých prvků ve vodárenském objektu potom představuje webová aplikace pro potřeby jeho provozovatele.

Český abstrakt

Technologie fotogrammetrie a laserového skenování s vyhodnocením dat je možné využít nejen v projekční přípravě ale také v praktické rovině provozování vybraných vodohospodářských objektů jako jsou vodojemy a čerpací stanice pitné vody. Vodohospodářské objekty byly zachyceny pomocí technologie statického pozemního laserového skenování. Tato technologie umožňuje zároveň pořízení laserového mračna bodů společně s pořízením snímků použitých pro obarvení mračna bodů a vytvoření panoramatických snímků. Jednotlivé laserové skeny byly následně propojeny pomocí referenčních koulí nebo terčů instalovaných v místě pořízení mračna a snímků a geodeticky zaměřeny pro transformaci do souřadnicového a výškového systému S-JTSK a Bpv. Laserové mračno bodů bylo doplněno snímky z leteckého snímkování bezpilotním prostředkem a následně fotogrammetricky vytvořeným mračnem bodů z leteckých snímků. Uživatelský výstup využití mračna bodů, panoramatických snímků a popisných informací jednotlivých prvků ve vodárenském objektu potom představuje webová aplikace pro potřeby jeho provozovatele.

Klíčová slova

Fotogrammetrie, laserové skenování, mračno bodů, panoramatické snímky

Vydáno

05.02.2020

Nakladatel

Vodní hospodářství, spol. s r.o.

Místo

Čkyně

ISSN

1211-0760

Periodikum

Vodní hospodářství

Ročník

70

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

12

Strany do

13

Strany počet

2

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT162030,
 author="Jakub {Raček} and Tomáš {Volařík} and Tomáš {Macsek} and Petr {Hlavínek}",
 title="Fotogrammetrie a laserové skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití

",
 annote="Technologie fotogrammetrie a laserového skenování s vyhodnocením dat je možné využít nejen v projekční přípravě ale také v praktické rovině provozování vybraných vodohospodářských objektů jako jsou vodojemy a čerpací stanice pitné vody. Vodohospodářské objekty byly zachyceny pomocí technologie statického pozemního laserového skenování. Tato technologie umožňuje zároveň pořízení laserového mračna bodů společně s pořízením snímků použitých pro obarvení mračna bodů a vytvoření panoramatických snímků. Jednotlivé laserové skeny byly následně propojeny pomocí referenčních koulí nebo terčů instalovaných v místě pořízení mračna a snímků a geodeticky zaměřeny pro transformaci do souřadnicového a výškového systému S-JTSK a Bpv. Laserové mračno bodů bylo doplněno snímky z leteckého snímkování bezpilotním prostředkem a následně fotogrammetricky vytvořeným mračnem bodů z leteckých snímků. Uživatelský výstup využití mračna bodů, panoramatických snímků a popisných informací jednotlivých prvků ve vodárenském objektu potom představuje webová aplikace pro potřeby jeho provozovatele.",
 address="Vodní hospodářství, spol. s r.o.",
 chapter="162030",
 howpublished="print",
 institution="Vodní hospodářství, spol. s r.o.",
 number="1",
 volume="70",
 year="2020",
 month="february",
 pages="12--13",
 publisher="Vodní hospodářství, spol. s r.o.",
 type="journal article - other"
}