Detail publikace

KONCEPČNÍ POSTUP NÁVRHU SUŠENÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU PRO PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY

RAČEK, J. HLAVÍNEK, P. ZWETTLER, O. ŠEVČÍK, J. CHORAZY, T.

Originální název

KONCEPČNÍ POSTUP NÁVRHU SUŠENÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU PRO PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY

Český název

KONCEPČNÍ POSTUP NÁVRHU SUŠENÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU PRO PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V současnosti je nakládání s čistírenským kalem (ČK) řešeno zejména v souvislosti v něm obsaženým znečištěním. ČK obsahuje těžké kovy, patogenní organismy, organické polutanty a mikroplasty. Nakládání s ČK se dostává do popředí zájmu jak v Evropské unii, tak v České republice. Aktuální legislativa vycházející zejména z vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na zákaz skládkování neupravených odpadů a omezuje přímou aplikaci ČK do zemědělské půdy. To nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních vod hledat technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s ČK. Prezentovaný příspěvek řeší koncepční přístup návrhu sušení ČK jako prvního kroku pro následnou úpravu směřující ke spalování nebo pyrolýze v podmínkách České republiky.

Český abstrakt

V současnosti je nakládání s čistírenským kalem (ČK) řešeno zejména v souvislosti v něm obsaženým znečištěním. ČK obsahuje těžké kovy, patogenní organismy, organické polutanty a mikroplasty. Nakládání s ČK se dostává do popředí zájmu jak v Evropské unii, tak v České republice. Aktuální legislativa vycházející zejména z vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na zákaz skládkování neupravených odpadů a omezuje přímou aplikaci ČK do zemědělské půdy. To nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních vod hledat technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s ČK. Prezentovaný příspěvek řeší koncepční přístup návrhu sušení ČK jako prvního kroku pro následnou úpravu směřující ke spalování nebo pyrolýze v podmínkách České republiky.

Klíčová slova

Fluidní sušárna; kalové hospodářství; pásová sušárna; solární sušárna; sušený čistírenský kal

Vydáno

18.09.2019

Nakladatel

CzWA service s.r.o.

Místo

Brno

ISSN

2694-7013

Periodikum

Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení

Číslo

13

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

9

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT158853,
 author="Jakub {Raček} and Petr {Hlavínek} and Otto {Zwettler} and Jan {Ševčík} and Tomáš {Chorazy}",
 title="KONCEPČNÍ POSTUP NÁVRHU SUŠENÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU PRO PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY",
 annote="V současnosti je nakládání s čistírenským kalem (ČK) řešeno zejména v souvislosti v něm obsaženým znečištěním. ČK obsahuje těžké kovy, patogenní organismy, organické polutanty a mikroplasty. Nakládání s ČK se dostává do popředí zájmu jak v Evropské unii, tak v České republice. Aktuální legislativa vycházející zejména z vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na zákaz skládkování neupravených odpadů a omezuje přímou aplikaci ČK do zemědělské půdy. To nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních vod hledat technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s ČK. Prezentovaný příspěvek řeší koncepční přístup návrhu sušení ČK jako prvního kroku pro následnou úpravu směřující ke spalování nebo pyrolýze v podmínkách České republiky.",
 address="CzWA service s.r.o.",
 booktitle="VODA 2019",
 chapter="158853",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="CzWA service s.r.o.",
 number="13",
 year="2019",
 month="september",
 pages="1--9",
 publisher="CzWA service s.r.o.",
 type="conference paper"
}